Identiteitsbewijs voor buitenlandse kinderen

Het identiteitsbewijs is het verblijfsdocument/de verblijfstitel voor kinderen onder de 12 jaar die legaal in België verblijven en die niet de Belgische nationaliteit hebben.

Het identiteitsbewijs is niet verplicht en moet door de ouders aangevraagd worden in de gemeente waarin het kind is ingeschreven.

Het identiteitsbewijs blijft maximaal 2 jaar geldig en vervalt:

- in geval van verandering van adres of verblijfplaats van het kind

- in geval van verandering van naam, voornaam of nationaliteit van het kind

- wanneer het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt

  

Om een identiteitsbewijs bij uw gemeente aan te vragen, moet u:

- het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen

- samen met het kind naar de gemeente gaan

- een recente pasfoto van het kind meenemen

- de contactgegevens opgeven van een persoon die verwittigd moet worden in geval van nood

 

Wetgeving

Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar

 

Contact

Dienst Vreemdelingenzaken

02/488.80.00

infodesk [at] ibz.fgov.be

 

Logo Your Europe

Information services survey

 

Laatste update: 1/11/2023