Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Binnenlandse Zaken streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website:

Nalevingsstatus

Deze website voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen zoals onderstaand beschreven.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23/09/2020.

De FOD Binnenlandse Zaken levert inspanningen om zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (wet van 19 juli 2018).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website:

Conformiteitsstatus

Onze website beantwoordt gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen, zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Onze FOD voldoet niet aan alle eisen. De nieuwe audit wordt momenteel gevalideerd.

Niet-toegankelijke inhoud

De volledige inhoud is a priori toegankelijk, maar wij doen ons best om enkele navigatieaspecten nog gebruiksvriendelijker te maken.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring:

  • is opgemaakt op 23/09/2020,
  • is opgesteld door het webteam van de FOD Binnenlandse Zaken,
  • is voor het laatst herzien op 20/11/2020.

Feedback en contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website?
Contacteer ons via ons contactformulier.

Procedure om de naleving van de bepalingen te kunnen verzekeren

Ben je niet tevreden met het antwoord dat je van de FOD Binnenlandse Zaken gekregen hebt?
Neem dan contact op met de federale ombudsman:

De federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
E-mail: contact [at] federaalombudsman.be
Website: Federale ombudsman

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 20/11/2020.