Nieuws

ANPI organiseert een webinar "Alle NBN S 21-100-1 verbeterpunten en antwoorden op uw vragen." op 12/10/2021 van 9u tot 11u

De FOD Binnenlandse Zaken lanceert een preventiecampagne rond beroepsrisico's voor brandweerlieden. Brussel, 6 september - De Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken lanceert een preventiecampagne voor de brandweer rond drie beroepsrisico's. Het eerste luik betreft de hygiëneregels die tijdens een interventie gerespecteerd moeten worden teneinde bepaalde gezondheidsrisico’s te vermijden. Het tweede luik besteedt aandacht aan hoe er met agressie moet worden omgegaan en het laatste luik gaat over het belang van een goede lichamelijke conditie.

Woensdag 11 augustus 2021 is het twee jaar geleden dat bij een gebouwbrand aan de Koolmijnlaan in de stad Beringen twee brandweermannen, Chris Medo en Benni Smulders, het leven lieten en één brandweerman, Arno Barzan, zwaargewond raakte. Een leercommissie werd opgesteld die de brand onderzocht en evalueerde. Op basis van deze evaluatie, werd in januari 2020 een Return of Experience (RETEX BERINGEN 2019) gepubliceerd en gedeeld met de Belgische brandweerlieden.

Sinds 13 juli werd de volledige Civiele Bescherming onafgebroken ingezet om hulp te bieden aan de lokale overheden en de slachtoffers van de overstromingen. De middelen en de deskundigen inzake operationeel crisisbeheer (Dir-CP-Ops) van de Civiele Bescherming zijn momenteel nog steeds op het terrein aanwezig in deze herstelfase.

Het beheer van de crisis ten gevolge van de overstromingen die ons land in juli hebben getroffen, is vorige week een nieuwe fase ingegaan. De focus ligt vandaag op het herstel. Deze herstelfase wordt geleid door het ‘Commissariat Spécial à la Reconstruction’ die door het Waals Gewest is opgericht.

Abonneren op News