Nieuws

De eerste editie van de gezamenlijke hackathon van de federale overheidsdiensten Financiën en Binnenlandse Zaken kon op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober rekenen op 175 ingeschreven deelnemers. Zowel ambtenaren van beide FOD’s, externen van privébedrijven als academici zochten er in divers samengestelde teams naar oplossingen rond zes uitdagingen.

Voor onze FOD werkten ze rond drie thema’s:

Verkiezingen: hoe kunnen we het makkelijker maken voor mensen om te gaan stemmen?
Voetbalstadionverboden: hoe kunnen we mensen met een stadionverbod uit de voetbalstadions houden?
Natuurrampen: hoe kunnen we als burger, hulpdienst en overheid proactief inspelen op de natuurrampen van de 21ste eeuw?


Het Europees Migratienetwerk (EMN) verschaft actuele, objectieve en betrouwbare informatie over asiel en migratie. Het EMN bestaat uit nationale contactpunten in elke Lidstaat, en wordt gecoördineerd door de Europese Commissie. Het Belgisch contactpunt van het EMN bestaat uit personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, het federaal migratiecentrum Myria, en het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil.   

Kom naar de studiedag op 20 februari 2020 en ontdek de belangrijkste nieuwigheden van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019.

Abonneren op News