Nieuws

ANPI organiseert op 31/01/2022 een webinar van 9u tot 11u met als thema: "Veilig evacueren, geen ruimte voor improvisatie" op 26/01/2022 van 9h tot 11h

In de komende 24 uur wordt hevige regenval verwacht.
Het nummer 1722 werd zondag geactiveerd. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Op 3 december organiseerde de Algemene Directie Civiele Veiligheid haar 5de UCPM Experts Day. Dit jaarlijkse seminarie brengt alle Belgische opgeleide UCPM-experten (Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming) samen, en biedt de gelegenheid om hen op de hoogte te brengen van de evoluties binnen het UCPM en de Belgische activiteiten en projecten op het gebied van internationale noodhulp. Dit jaar werd het seminarie online georganiseerd.Normaal vindt het gedurende een hele dag plaats in het centrum van Brussel, waardoor formele en informele uitwisselingen mogelijk zijn.

Het eindejaar is een tijd vol gezellig samenzijn en feesten. Elk jaar gebeuren er echter ook ongelukken in deze periode. Kaarsen, kerstbomen, fonduestellen, vuurwerk,

Het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken heeft de officiële statistieken van de hulpverleningszones voor 2020 gepubliceerd op zijn website . Deze statistieken bevatten het aantal verplaatsingen dat de brandweer heeft uitgevoerd per type interventie en informatie over het aantal slachtoffers en het interventiepersoneel. In vergelijking met het referentiejaar 2019, zien we in 2020 een stijging van het aantal brandweerinterventies (+8,16%).

Abonneren op News