Geldigheidsduur van de verklaring van inschrijving/verblijfskaart van een familielid van een Unieburger

Zowel de verklaring van inschrijving (voor Unieburgers) als de ‘verblijfskaart van een familielid van een Unieburger (voor familieleden die zelf geen Unieburger zijn), zijn in principe vijf jaar geldig.

Gedurende deze periode van vijf jaar, is uw verblijf voorwaardelijk. Dit betekent dat u ook na het krijgen van uw verklaring van inschrijving of uw elektronische E-kaart nog steeds moet blijven voldoen aan de dezelfde voorwaarden inzake het Europese recht op Vrij Verkeer van personen.

Ook  familieleden van een Unieburger moeten na het krijgen van een elektronische F-kaart gedurende deze periode blijven voldoen aan de voorwaarden inzake gezinshereniging. Zoniet wordt hun verblijf beëindigd.

Indien u als Unieburger echter van plan bent om minder dan vijf jaar in België te verblijven, kan de geldigheidsduur van uw verklaring van inschrijving beperkt worden tot de duur die u zelf aangeeft. De verklaring van inschrijving of –desgevallend- de verblijfskaart van uw familieleden hebben, in voorkomend geval, dezelfde geldigheidsduur.

Wanneer de geldigheidsduur van de verklaring van inschrijving of verblijfskaart verstreken is, vraagt u een hernieuwing aan bij de gemeente van de plaats waar u verblijft.

Wetgeving

Artikelen 31 t.e.m. 33 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Verantwoordelijke dienst

Dienst Vreemdelingenzaken

02/793.80.00

infodesk@ibz.fgov.be

 

Information services survey

Logo your Europe