Bewijs van familieband of partnerschap

U toont de familieband of uw partnerschap aan met officiële documenten, zoals:

  • een huwelijksakte,
  • een geboorteakte,
  • een uittreksel van de burgerlijke stand
  • een verklaring van wettelijke samenwoning

Indien u een buitenlandse akte heeft, dan legt u, indien nodig, een letterlijk afschrift van het gelegaliseerde origineel over. Een buitenlandse akte die in een andere taal dan het Duits, het Engels, het Frans of het Nederlands werd opgesteld,  dient vertaald te zijn door een beëdigd vertaler.

Indien u de verwantschap of het partnerschap niet kan bewijzen aan de hand van officiële documenten, kan er rekening worden gehouden met andere geldige bewijzen. Eventueel kan de Dienst Vreemdelingenzaken u uitnodigen voor een gesprek of kan ze overgaan tot ander onderzoek dat noodzakelijk is om de familieband of het partnerschap vast te stellen (bijv. een DNA-analyse). 

Wetgeving

Artikel 40bis, §2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Artikel 44 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Verantwoordelijke dienst

Dienst Vreemdelingenzaken

02/793.80.00

infodesk@ibz.fgov.be

 

Information services survey

Logo your Europe