Bewijs van financiële afhankelijkheid

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beoordeelt de voorwaarde dat u als familielid financieel afhankelijk bent van de Unieburger aan de hand van bewijsstukken die u voorlegt en uw persoonlijke omstandigheden.

Met de volgende documenten en criteria kan er rekening worden gehouden door DVZ:

•             Bewijs van actieve en financiële ondersteuning door de Unieburger (bankafschriften, overschrijvingen…)

•             Bewijs van huidige bestaansmiddelen van de Unieburger die vervoegd wordt

•             Een attest van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

•             Bewijs van onvermogen in het land van herkomst

•             Bewijs dat men reeds ten laste was in het land van herkomst/origine

•             Andere documenten waarover u beschikt en de financiële afhankelijkheid kunnen aantonen

 

Wetgeving

Artikelen 40bis en 47/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 

 

Verantwoordelijke dienst

Dienst Vreemdelingenzaken

02/793.80.00

infodesk [at] ibz.fgov.be

 

Logo Your Europe

Information services survey

Laatste update: 1/11/2023