Engagementen van de FOD Binnenlandse Zaken

 

 

Transparantie

 

Via onze websites en sociale media garanderen we de transparantie van: 

 • informatie 
 • diensten 
 • procedures 

 

U kunt rekenen op transparantie over: 

 • de stappen van de procedures
 • de duur ervan

 

 

 

Kwaliteit van de informatie

en duidelijkheid van de teksten

 

Onze informatie: 

 • is correct 
 • is betrouwbaar  
 • wordt regelmatig bijgewerkt 

Ons taalgebruik is: 

 • duidelijk 
 • precies 
 • begrijpelijk 

Ambtenaren worden opgeleid op het gebied van de leesbaarheid van hun teksten.

 

 

 

Termijnen

 

De termijnen worden altijd meegedeeld:

 • de termijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving 
 • andere termijnen 

Indien een termijn wordt verlengd (door een onvoorziene omstandigheid), wordt de nieuwe termijn meegedeeld. 

U kunt altijd nagaan welke termijn voor u van toepassing is.

 

 

 

 

 

Beschikbaarheid

 

 

U heeft de mogelijkheid om iemand te contacteren voor:

 • vragen 
 • de opvolging van een dossier 

 

Contact 

 • Telefoon
  • +32 2 488 10 00  
  • Elke werkdag  
 • Contactformulier
 • Brief:
  Leuvenseweg 1
  1000 Brussel

 

Onze diensten zijn hoofdzakelijk digitaal.

U heeft er toegang toe:

 • 24u op 24
 • 7 dagen op 7 

We stellen uw gebruiksgemak voorop bij de ontwikkeling van onze online toepassingen.

We bieden ondersteuning bij het gebruik van onze digitale toepassingen.

We luisteren naar uw specifieke situatie. 

In de mate van het mogelijke antwoorden we via het kanaal dat u verkiest. 

We verwijzen u door naar de bevoegde dienst indien uw verzoek niet onder onze bevoegdheid valt.

 

Onze diensten zijn steeds in evolutie. 

Uw feedback wordt gebruikt om de diensten te verbeteren.