Dienst Vreemdelingenzaken

De algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het beheer van de migratiestromen. De Dienst Vreemdelingenzaken beslist over de binnenkomst van vreemdelingen in België, hun verblijf (van korte of lange duur) en hun terugkeer. In het kader van deze missie beheert de Dienst vreemdelingenzaken ook de gesloten centra, verspreid over het hele land en werkt de dienst nauw samen met een aantal partners, waaronder het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Fedasil, de lokale overheden en de politie. 

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken ondersteunen wij het beleid van de federale minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken door illegale migratie, fraude en mensenhandel te bestrijden: we vervullen dus een cruciale rol om ieders veiligheid te garanderen.  

Migratie op een humane en ordelijke manier beheren is vandaag de dag een echte uitdaging. Indien je geïnteresseerd bent in geopolitieke ontwikkelingen op internationaal niveau en flexibel bent in geval van een crisis, kan je helpen om deze uitdaging aan te gaan. Ben je gevoelig voor universele waarden, culturele verschillen en rechtvaardigheid, dan heb je alles wat nodig is om ons team te versterken! Twijfel niet langer en kom werken bij onze snelgroeiende organisatie! 

Ook interessant voor u:

Press
Op 18 januari 2023 stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor samen met alle asieldiensten, namelijk de Dienst Vreemdelingenzaken, het ...