Gemeentelijke verkiezingen - België

Stemming

Indien u een Europese burger bent die in België verblijft, kunt u deelnemen aan de gemeentelijke verkiezingen (in België "gemeenteraadsverkiezingen" genoemd).

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, moet u aan vijf voorwaarden voldoen, namelijk:

  1. burger zijn van de EU;

U moet op de datum van de verkiezing onderdaan zijn van één van de 27 lidstaten van de Europese Unie.

  1. 18 jaar zijn op de dag van de verkiezing;
  2. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente;

Deze voorwaarde moet ten laatste zijn vervuld op de dag waarop de kiezerslijst wordt afgesloten (= 1 augustus van het jaar waarin de verkiezing plaatsvindt).

  1. niet uitgesloten zijn van het stemrecht;
  2. zich inschrijven op de kiezerslijst.

Niet-Belgische onderdanen van de EU moeten zich ten laatste op de kiezerslijsten inschrijven op de dag waarop de kiezerslijst wordt afgesloten (= 1 augustus van het jaar waarin de verkiezing plaatsvindt).

Daartoe vult u het juiste formulier in: dit kan u bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats verkrijgen of kan u printen vanaf de federale website voor de verkiezingen (www.verkiezingen.fgov.be).

Eens u op de kiezerslijsten bent ingeschreven, kunt u automatisch stemmen bij de volgende gemeentelijke verkiezingen.

De stemming bij de gemeentelijke verkiezingen is verplicht voor ingeschreven kiezers. Als u niet deelneemt, riskeert u een boete. Dit geldt niet voor het Vlaams Gewest, waar stemmen niet langer verplicht is voor de gemeentelijke verkiezingen.

Kandidaat zijn

Om kandidaat te kunnen zijn bij de gemeentelijke verkiezingen, moet u:

  1. burger zijn van de EU;
  2. 18 jaar zijn op de dag van de verkiezing;
  3. ingeschreven zijn als kiezer voor de gemeentelijke verkiezingen (zie hierboven);
  4. niet uitgesloten zijn van het stemrecht.

Niet-Belgische onderdanen van de EU kunnen deel uitmaken van de gemeenteraad ("het schepencollege"), maar kunnen geen burgemeester worden.

Referenties naar de wetgeving

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1932080430&table_name=wet

Hulp nodig?

FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Verkiezingen

verkiezingen@rrn.fgov.be

Verantwoordelijke instantie

FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Verkiezingen

 

Information services survey

Logo your Europe