Digitale Innovatie en Oplossingen

De medewerkers van de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen vormen een multidisciplinair en gespecialiseerd team belast met het ICT-beleid en de ICT-ondersteuning van de algemene directies en de centrale diensten van de FOD.

De doelstelling van de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen bestaat erin om op een efficiente wijze een uniforme informaticastructuur voor het hele departement te organiseren.

Daartoe vervult zij drie taken.

Allereerst levert zij diensten aan de algemene directies en de centrale diensten van de FOD en staat op verzoek in voor bijstand inzake projecten, beheer van de infrastructuur, ontwikkeling van applicaties en ICT-helpdesk.

Daarnaast beheert zij de infrastructuur die door verschillende diensten en directies gemeenschappelijk gebruikt wordt.

Ten slotte vervult zij een controletaak. Zij onderzoekt alle ICT-dossiers om na te gaan of ze conform de ICT-strategie van het departement zijn en gaat na of het mogelijk is om besparingen door te voeren, met name door het gebruik van economische schaalvergroting.

 

Contact

  • Bart VRANCKEN (directeur-generaal, NL)
  • Financietoren - Kruidtuinlaan 50, bus 90 - 1000 Brussel​

Secretariaat

  • Tel.: 02 488 17 01

Algemeen nummer

  • Tel.: 02 488 17 97