Verloren of gestolen identiteitskaart of paspoort

Een inwoner van België, ongeacht zijn nationaliteit, die zijn identiteitskaart of paspoort verliest, moet hiervan aangifte doen bij DOC STOP. DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om, 24u/24u, 7d/7d het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocument te melden. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik maken van het gratis nummer 00800 2123 2123 (of  via het betalend nummer +32 2 518 2123 in de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is).

Na een identiteitscontrole door de operator, wordt het Belgisch identiteitsdocument geblokkeerd.  De burger vermijdt zo dat hij het slachtoffer wordt van een frauduleus gebruik van zijn identiteitsdocument (bv.: het huren van een auto, een aankoop per post, een lening op zijn naam, enz.).

De houder van het identiteitsdocument moet een nieuw identiteitsdocument aanvragen bij de gemeente waar hij gedomicilieerd is. In geval van diefstal kan ook klacht neergelegd worden bij de politie.

De aangifte bij de politie is verplicht in geval van verlies van een elektronische vreemdelingenkaart. Nadat de burger naar DOCSTOP heeft gebeld voor de aangifte van het verlies, de diefstal of de vernietiging van zijn document, moet de burger naar zijn gemeente of de lokale politie gaan om er een zogenaamde Bijlage 12 op te halen. De bijlage 12 geldt in België, als voorlopig identiteitsbewijs. Aangezien de bijlage 12 geen identiteitskaart of reisdocument betreft, kan deze niet in het buitenland gebruikt worden.

Er wordt geen bijlage 12 afgeleverd voor Belgische paspoorten, omdat inwoners van België over een identiteitskaart of vreemdelingenkaart moeten beschikken.

Er wordt ook geen bijlage 12 afgeleverd voor Belgen die in het buitenland wonen, zij moeten zich tot het voor hun land van woonst bevoegde consulaat wenden.

Indien men hoogdringend een nieuwe identiteitskaart nodig heeft om België te verlaten, kan men een identiteitskaart via een spoedprocedure aanvragen in de Belgische gemeente waar men woont. Men kan ook een paspoort gebruiken om te reizen zonder de identiteitskaart.

Voor burgers van de Unie die geen Belg zijn en naar België wensen te komen geldt eveneens dat ze hun paspoort kunnen gebruiken indien hun identiteitskaart gestolen is of vice versa. Een eventueel noodpaspoort afgeleverd door hun eigen land kan ook aanvaard worden.

 

Wetgeving:

Artikel 6ter van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten

 

Contactgegevens

FOD Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Instellingen en Bevolking

Koloniënstraat 11, 1000 Brussel

Email: Helpdesk.Belpic [at] rrn.fgov.be

 

Verantwoordelijke instantie

FOD Binnenlandse zaken

Gemeente waar men ingeschreven is in de bevolkingsregisters

Logo Your Europe

Information services survey

Laatste update: 1/11/2023