Identiteit

De Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (ADIB) waakt over de identiteit van de burger.

Je identiteit bepaalt wie je officieel bent. Het is een combinatie van je biometrische kenmerken en je identiteitsgegevens zoals je naam, adres, geboortedatum, enzovoort.

Deze gegevens worden opgeslagen in het Rijksregister. Dit is de centrale databank met alle persoonsgegevens van alle burgers die zijn ingeschreven in een Belgische gemeente of in het buitenland in een Belgische consulaire post of ambassade

Wie ingeschreven is, heeft recht op een identiteitskaart.

De ADIB produceert en verdeelt de eID of elektronische identiteitskaart (voor alle Belgische burgers ouder dan 12 jaar), de Kids-ID (voor kinderen van 0 tot 12 jaar) en de elektronische vreemdelingenkaart.

DOC STOP: Bel gratis 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123 en blokkeer uw kaart

Bel gratis 00800 2123 2123 en blokkeer je identiteitskaart, passpoort of verblijfstitel na verlies of diefstal.
Niet bereikbaar? Bel dan naar +32 2 518 2123.

Mijn Dossier

Via het online loket Mijn Dossier kan je van thuis (en gratis !) bepaalde attesten verkrijgen. 

Ken je je PIN-code niet meer ?

Klik hier voor een nieuwe aanvraag.