Identiteit

De Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (ADIB) waakt over de identiteit van de burger.

Je identiteit bepaalt wie je officieel bent. Het is een combinatie van je biometrische kenmerken en je identiteitsgegevens zoals je naam, adres, geboortedatum, enzovoort.

Deze gegevens worden opgeslagen in het Rijksregister. Dit is de centrale databank met alle persoonsgegevens van alle burgers die zijn ingeschreven in een Belgische gemeente of in het buitenland in een Belgische consulaire post of ambassade

Wie ingeschreven is, heeft recht op een identiteitskaart.

De ADIB produceert en verdeelt de eID of elektronische identiteitskaart (voor alle Belgische burgers ouder dan 12 jaar), de Kids-ID (voor kinderen van 0 tot 12 jaar) en de elektronische vreemdelingenkaart.

illustration docstop

Docstop

Bel gratis 00800 2123 2123 en blokkeer je verloren of gestolen identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning (smartcard model).
Niet bereikbaar? Bel +32 2 518 2123.

Mijn Dossier

Mon Dossier is een online service waarmee je rechtstreeks van thuis uit (en gratis!) certificaten kunt aanvragen.

Bent u uw pincode vergeten?

Klik hier voor een nieuwe aanvraag.

Rijksregister

Dankzij Mijn DOSSIER kan u online:

  • uw gegevens in het Rijksregister nakijken,
  • fouten signaleren,
  • uw contactgegevens meedelen,
  • controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden,
  • elektronische attesten uit het bevolkingsregisters gratis downloaden of afdrukken,
  • akten van burgerlijke stand die zijn aangemaakt na 31 maart 2019 gratis downloaden of afdrukken.