Burgerschap

België is een land waar de democratie gebaseerd is op volksvertegenwoordiging.  Dit is enkel mogelijk dankzij vrije verkiezingen waarbij burgers kunnen stemmen op verschillende partijen.

De Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (ADIB) verzekert dit recht door het organiseren van deze verkiezingen en ervoor te zorgen dat deze vlot, transparant en democratisch verlopen.

België kent verschillende bestuursniveaus: federaal, gewesten en gemeenschappen, provincies, gemeenten. Daarnaast is ons land ook lid van de Europese Unie. Voor al deze bestuursniveaus worden verkiezingen georganiseerd, maar die vallen niet altijd samen en worden niet allemaal door de ADIB georganiseerd.

De ADIB is verantwoordelijk voor de organisatie van volgende verkiezingen die om de vijf jaar plaatsvinden:

  • De federale verkiezingen: verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • De regionale verkiezingen (gewesten en gemeenschappen): verkiezing van de leden van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
  • De Europese verkiezingen: verkiezing van de Belgische leden van het Europees parlement

De gemeentelijke en provinciale verkiezingen vinden om de zes jaar plaats en worden georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid.