Jobs

FOD Binnenlandse Zaken

Netwerkarchitect A2 (m/v/x)
  • Je werkt en breidt de architecteuur van het netwerk uit binnen de vastgelegde standaarden en budgetten en biedt een antwoord op de noden van de organisatie en de ICT-gebruikers.
  • Je verzekert de opvolging en de evolutie van het ICT-netwerk, zowel op het vlak van de noden van de organisatie als op het vlak van de technologische evoluties en waarborgt de prestaties en de aangepastheid van het netwerk.
  • Je brengt de behoeften van de gebruikers en de organisatie inzake ICT (specifieke netwerken) in kaart en bevraagt gericht de markt om een oplossing te bieden voor deze noden.
  • Je evalueert de verschillende hardware- en softwareoplossingen en biedt een antwoord op de noden van de organisatie binnen de voorziene middelen, medewerkers en budgetten.
  • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20077/Netwerkarchitect-A2-m-v-x-

Solliciteren kan via Selor tot en met 15 juni

Algemene Directie Vreemdelingenzaken

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.

De DVZ zal in de komende 2 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers  aanwerven in kader van de opening van de nieuwe woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet!

De bevoegdheden van Dienst Vreemdelingenzaken

De functies binnen de gesloten centra in beeld

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!