Jobs

FOD Binnenlandse Zaken

Project Manager ICT (m/v/x)

Het ICT team dat de infrastructuur onderhoudt, optimaliseert en verder ontwikkelt bestaat uit twee personen. Het ICT team is in het bijzonder verantwoordelijk voor:
 

 • Planning van de ICT infrastructuur: analyse van de huidige hardware (servers, audiovisuele infrastructuur, pc’s van de eindgebruikers, telefoonnetwerk …), zoeken naar oplossingen en verbeteringen van de infrastructuur middels de nieuwe technologieën, voorbereiding van aankoopdossiers, analyse van de offertes (zowel technisch als administratief) en opvolging van de praktische uitwerking.
 • Onderhoud van de ICT infrastructuur: monitoring van het netwerk, de servers en pc-park, anticiperen op eventuele problemen en oplossen van de effectieve problemen. Zoeken naar en verhelpen van problemen inzake IT-beveiliging (software en hardware).
 • Helpdesk interne en externe eindgebruikers: oplossen van dagdagelijkse problemen van de eindgebruikers van het crisiscentrum. Dit houdt onder andere in: het beantwoorden van vragen inzake ICT, het oplossen van problemen verbonden aan Windows, Office, email, printers, videoconferentie …
 • Software: bepalen, voorbereiden en opvolgen van interne projecten. 
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG16211/Project-Manager-ICT-m-v-x-

ICT Specialist (m/v/x)

We zoeken ICT specialisten voor verschillende functies, naargelang je specialisatie of interesse wordt je ingezet in één van de vermelde technische functies.

 • Informatieveiligheid: je bent bekend met de begrippen “Confidentiality, Integrity & Availability”, je ontwikkelt en beheert policies, procedures en zorgt voor robuuste beveiliging van de systemen en toepassingen, volgens de normen van ISO/IEC 2700X. Identity en Access management:
 • Je beheert op dagelijkse basis de verschillende rollen en profielen via de AD, je past procedures en regels strikt toe m.b.t. de aanmaak, beperking en verwijdering van gebruikerstoegangen op de verschillende kritieke systemen.
 • IT Architectuur : Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen inzake netwerk infrastructuur en hebt een gedegen kennis van de verschillende veiligheidsaspecten van een IT architectuur om de gevoelige gegevens te beschermen tegen cyberaanvallen en andere vormen van hacking.
 • Networking: De installatie en configuratie van Routers, Firewalls en switches maken deel uit van je dagelijkse activiteiten, je volgt veranderingen strikt op en rapporteert incidenten. Je werkt steeds vanuit een “secure” mindset met als doel een stabiel, robuust netwerk te bekomen.
 • ...

Meer info: http://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG16221/ICT-Specialist-m-v-x-

Algemeen directie Vreemdelingenzaken

Veiligheidsassistent-begeleider (m/v/x) voor de gesloten centra te Steenokkerzeel of Merksplas
 •  Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid. Tijdens het verblijf van de bewoners in het centrum, hou je toezicht op de veiligheid voor de bewoners en begeleid je de bewoners met eerbied voor de geldende richtlijnen.
 • Je doet aan dynamisch toezicht, observeert en voert de nodige veiligheidsprocedures wat betreft de organisatie van het centrum uit.
 • Je beheerst mogelijke crisissituaties en stelt je steeds communicatief op om de veiligheid in het centrum te vrijwaren.
 • Je geeft adviezen aan de hiërarchische meerdere om mogelijke conflictsituaties op te lossen en te voorkomen.
 • Je informeert op een correcte manier de andere diensten zodat een vlotte samenwerking en een degelijke opvang en begeleiding van de bewoners gerealiseerd wordt.

Meer info :  http://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG16171/Veiligheidsassistent-begeleider-m-v-x-voor-de-gesloten-centra-te-Steenokkerzeel-of-Merksplas

 

Veiligheidsmedewerker (ANG 16153)

Niveau D

Geen diplomavereiste.

 • Veiligheidsmedewerker (ANG 16153)

  Steenokkerzeel, Brugge en Merksplas

  Je bent verantwoordelijk voor de bewaking en de veiligheid en je fungeert als een continu aanspreekpunt voor bewoners. Je staat als portier in voor de goede werking van de portiersloge en je staat als onthaalverantwoordelijke in voor het onthaal en begeleiding van diverse bezoekers of organisaties.

Klusjeman

Niveau D

Geen diplomavereiste.

 • Klusjeman

  RC 127bis
  Je bent technisch medewerker/klusjesman en zorgt voor het uitvoeren van herstellingen aan de goederen en infrastructuur van het centrum.

VA-begeleider Rosetta <26j

Niveau C

​· 3de of 4de graad beroepssecundair onderwijs (BSO3 of BSO4)
· ASO 3de graad: Studiegebied Algemeen secundair onderwijs
· BSO 3de of 4de graad: Studiegebied Maatschappelijke veiligheid
· 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)
· TSO 3de graad: Studiegebied Militair
· TSO 3de graad: Studiegebied Maatschappelijke veiligheid

 • VA-begeleider Rosetta <26j

  Merksplas
  Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en staat in voor de gezamenlijke en individuele begeleiding van de bewoners.
  Verder zie je toe op de orde en netheid van het centrum. Je informeert en rapporteert op een correcte manier de andere diensten en adviseert aan de hiërarchie.

 

 •  VA-begeleider Rosetta <26j

  Steenokkerzeel
  Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en staat in voor de gezamenlijke en individuele begeleiding van de bewoners.
  Verder zie je toe op de orde en netheid van het centrum. Je informeert en rapporteert op een correcte manier de andere diensten en adviseert aan de hiërarchie.

Verpleegkundige (ANG 16011)

Niveau B

​   Gegradueerde/professionele bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde of gerechtigd zijn één van deze titels te voeren.

 • Verpleegkundige (ANG 16011)
  Steenokkerzeel en Merksplas
  Je organiseert de verpleegkundige consultaties en fungeert als ambulant verzorger. Je staat ook in voor het beheer van het medisch materiaal en je volgt registers, staten en documenten op die betrekking hebben op de geneeskundige dienst, de toegediende medicatie en de voorgeschreven behandeling.

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!