Jobs

Algemene Directie Vreemdelingenzaken

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.

De DVZ zal in de komende 2 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers  aanwerven in kader van de opening van de nieuwe woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet!

De bevoegdheden van Dienst Vreemdelingenzaken

De functies binnen de gesloten centra in beeld

Nationaal Crisiscentrum

3 Risicoanalisten

Om ons multidisciplinair risiscoanalyseteam aan te vullen zoeken we collega's met kennis van data analyse, statistiek of project management en/of kennis van financiële, economische, cyber- of gezondheidsrisico's.
Je komt terecht in de dienst Critical Infrastructure Protection and Risk Analysis (CIPRA). Klik hier om meer te weten te komen over deze dienst. 

 

Als risicoanalist bestaan je taken uit:

·Je voert risicoanalyses uit met betrekking tot volgende risicocategorieën: natuurlijke, man-made, industriële, technische, economische of gezondheidsrisico's. In sommige gevallen zal je hiervoor de methodologie (bvb. Delphi) of het analyse kader moeten uitwerken. Deze risicoanalyses moeten continu geüpdate worden. Dit past in een cyclus van continue controle en verbetering (de cyclus Plan Do Check and Act vormt bijvoorbeeld een referentie ter zake).

·Je draagt door je ondersteuning en je rol als adviseur actief bij tot de opdrachten van de Directie Kritieke Infrastructuren en Risicoanalyse (CIPRA) en haar partners. Je geeft aanbevelingen en ontwerpt een veiligheidsstrategie teneinde de risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen, rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyses.

·Je stelt verslagen op met betrekking tot de identificatie, de evaluatie, de detectie en de behandeling van risico's. Dit wilt zeggen dat de deliverables betreffende de risicoanalyses duidelijk gerapporteerd moeten worden. Hierdoor zijn ze relevant en efficiënt, en vormen ze een hulp bij het nemen van beslissingen.

·Je verzamelt, analyseert, interpreteert en beoordeelt de relevante informatie die verband houdt met de projecten. Dit omvat onder andere de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de laatste strategische, tactische en operationele ontwikkelingen op nationaal, Europees en internationaal niveau inzake veiligheid en risicobeheer.

·Je neemt deel aan werkgroepen op nationaal en bilateraal niveau, in de Benelux en op Europees niveau.
 

Interesse?

Meer informatie vind je op de website van Selor (externe link)of via Olivier Robyns (002/506.66.34 - olivier.robyns@nccn.fgov.be) of Daan Libens (02/506.66.32 - daan.libens@nccn.fgov.be
Solliciteren kan via Selor tot en met 2 maart

 

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!