Jobs

FOD Binnenlandse Zaken

Systeemadviseur (m/v/x) voor de Stafdienst ICT

Je bent als Systeemadviseur verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de prestaties, de veiligheid en de stabiliteit van het technisch ICT-platform van de FOD Binnenlandse Zaken.

 • Je bepaalt de architectuur van het systeempark binnen de vastgestelde budgetten en standaarden.
 • Je zorgt voor een goede monitoring en voor een snel herstel bij incidenten en staat ook in voor security en de disaster recovery plannen.
 • Je bepaalt de configuraties van de verschillende Microsoft serverproducten en beheert de licenties die daarvoor nodig zijn.
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=ANG19334

Systeem- en Datacenterbeheerder (m/v/x)

Systeembeheerder

 • Je staat in voor de beschikbaarheid, de prestaties, de veiligheid en de stabiliteit van het ICT-infrastructuurplatform van de FOD Binnenlandse Zaken.
 • Je bouwt mee aan de architectuur van het systeempark.
 • Je zorgt voor een goede monitoring en voor een snel herstel bij incidenten.

Datacenterbeheerder

 • Je staat in voor de vernieuwing van een complexe dossierbeheerderstoepassing.
 • Je staat in voor het ontwerpen van een databank volgens de technische standaarden.
 • Je ontwerpt het nieuwe gegevensmodel zodat dit voldoet aan de wensen van de klant.
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=ANG19332

Analist ICT-Veiligheid & Encryptie (m/v/x)

Je werkt als Analist ICT-Veiligheid & Encryptie mee aan de veiligheid van gegevens van de Belgische burger en Staat.

 • Je ontwikkelt een encryptie actieplan om de IT-systemen te beveiligen en voert dit, samen met de operationele diensten uit.
 • Je ontwikkelt de algoritmes die nodig zijn om de encryptie te verzekeren.
 • Je bent het aanspreekpunt in encryptie voor collega’s en het publiek.
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=ANG19333

Algemeen directie Vreemdelingenzaken

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.

De DVZ zal in de komende 2 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers  aanwerven in kader van de opening van de nieuwe woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet!

De bevoegdheden van Dienst Vreemdelingenzaken

De functies binnen de gesloten centra in beeld

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!