Jobs

FOD Binnenlandse Zaken

Civiele bescherming

Sappeur beroeps (m/v/x) voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid

Algemeen directie Vreemdelingenzaken

Verschillende functies voor de dienst Vreemdelingenzaken

Attaché Dossierbehandelaar (niveau A):

Diploma: master

Plaats: centrale diensten te Brussel

Aanbod: startbaanovereenkomst voor jongeren tot 26j.

Solliciteer tot en met 13/06/2019 via VDAB!

 

Attaché Bureau Transfert (niveau A):

Diploma: master

Plaats: centrale diensten te Brussel

Aanbod: startbaanovereenkomst voor jongeren tot 26j.

Solliciteer: de vacature wordt op 10/06/2019 gelanceerd op de site van VDAB!

 

Adjunct van de centrumdirecteur van het Repatriëringscentrum 127bis te Steenokkerzeel (niveau A):

Diploma: master

Plaats: Repatriëringscentrum 127bis (Steenokkerzeel)

Aanbod: statutair

Solliciteer: de vacature wordt op 21/06/2019 gelanceerd op de site van Selor!

 

Coach gezinswoningen van Dienst Vreemdelingenzaken (niveau A):

Diploma: master

Plaats: Repatriëringscentrum 127bis (Steenokkerzeel)

Aanbod: statutair

Solliciteer: de vacature wordt op 21/06/2019 gelanceerd op de site van Selor!

 

Monitor groepsbegeleider voor het Centrum voor Illegalen Merksplas (niveau B):

Diploma: bachelor

Plaats: Centrum voor Illegalen (Merksplas)

Aanbod: statutair

Solliciteer tot en met 25/06/2019 via Selor!

 

Sociaal assistent voor het Centrum voor Illegalen Merksplas (niveau B):

Diploma: bachelor

Plaats: Centrum voor Illegalen (Merksplas)

Aanbod: startbaanovereenkomst voor jongeren tot 26j.

Solliciteer tot en met 13/06/2019 via VDAB!

 

Interviewer voor de Asiel- en Migratiediensten (niveau C):

Diploma: hoger secundair onderwijs

Plaats: centrale diensten te Brussel (DVZ: Pacheco)

Aanbod: startbaanovereenkomst voor jongeren tot 26j.

Solliciteer tot en met 13/06/2019 via VDAB!

 

Planner voor Bureau Transfer van Dienst Vreemdelingenzaken (niveau C):

Diploma: hoger secundair onderwijs

Plaats: centrale diensten te Brussel (DVZ: Pacheco)

Aanbod: contract van 01/07/06/2019 via Selor!

 

Veiligheidsmedewerker voor het Centrum voor Illegalen Merksplas (niveau D):

Diploma: geen diplomavereisten

Plaats: Centrum voor Illegalen (Merksplas)

Aanbod: statutair

Solliciteer tot en met 25/06/2019 via Selor!

 

 

Veiligheidsmedewerker-chauffeur de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken te Steenokkerzeel (niveau D):

Diploma: geen diplomavereisten

Plaats: Steenokkerzeel

Aanbod: statutair

Solliciteer: de vacature wordt op 14/06/2019 gelanceerd op de site van Selor!

 

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.

De DVZ zal in de komende 2 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers  aanwerven in kader van de opening van de nieuwe woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet!

De bevoegdheden van Dienst Vreemdelingenzaken

De functies binnen de gesloten centra in beeld

Algemeen directie Veiligheid en Preventie

2 Administratief assistenten voor de Private Veiligheid
Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!