Jobs

FOD Binnenlandse Zaken werft aan! Ben jij onze m/v/x die wij zoeken? Is een job met impact, engagement en ambitie iets voor? Blijf dan nog even hangen, want bij ons zit je goed.

 

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

 

Algemene Directie Vreemdelingenzaken

Verpleegkundige voor het Repatriëringscentrum 127bis (m/v/x)

Solliciteren kan via Selor vanaf 22 januari tot 8 februari 2021.

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëring. Zo houdt DVZ mensen zonder papieren of het recht op verblijf vast in één van hun gesloten centra in afwachting van hun terugkeer.

Binnen deze gesloten setting ben jij als verpleegkundige verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van onze bewoners. Samen met een team van o.a. collega-verpleegkundigen, artsen, psychologen, sociaal assistenten, groepsbegeleiders en veiligheidsmedewerkers stel je alles in het werk om kwalitatief hoogstaande en veilige zorg te bieden.

Want mensen helpen, dat zit in je bloed. Als verpleegkundige beschik je over een gezonde dosis inlevingsvermogen en wil je ervoor zorgen dat onze bewoners altijd toegang hebben tot goede zorg.

Nieuwe bewoners zijn bij jou meteen in goede handen. Zo voer je een medische controle uit en bouw je van dag één een vertrouwensrelatie op. Jij biedt een luisterend oor en neemt de medische voorgeschiedenis onder de loep.

In je spreekuur behandel je diverse zorgvragen en kom je in contact met verschillende culturen. Jij geeft zorgadvies op maat, adviseert in welke situaties de patiënt opnieuw contact moet opnemen en wie moet worden doorverwezen naar de arts, specialist en/of collega’s.

Onder toezicht van een arts coördineer je de zorgverlening en sta je in voor het organiseren en toedienen van medische zorg. Je voert de voorgeschreven behandeling uit en volgt het ziekteverloop van patiënten nauwgezet op. Alles houd je mooi bij in het patiëntendossier.

Daarnaast sta je in voor de stocktelling en het bestellen van materialen en medicatie.

Een goede samenwerking met collega-verpleegkundigen en artsen ligt dus voor de hand, maar je onderhoudt ook goede contacten met de psychologen, de groepsbegeleiders en de sociaal assistenten. Je werkt ook nauw samen met het veiligheidspersoneel voor onder meer de correcte verdeling en toediening van medicatie, alsook voor tussenkomsten bij crisissituaties.

Als één team zorgen jullie voor de sociale, mentale en lichamelijke gezondheid en veiligheid van de bewoners.

Opgelet! Je werkt in dagdienst en om de 4 à 6 weken 2 halve dagen weekendprestaties.
 

Meer info over de jobinhoud?
Amandine Vroome
Contactpersoon Dienst Vreemdelingenzaken
Tel.: 02/793.95.49
E-mail: SelRec-DVZOE@ibz.fgov.be

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.
 

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

 

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.
 

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.

In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

 

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

 

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!