Jobs

Algemeen directie Crisiscentrum

Directiesecretaris (m/v/x) voor de Algemene Directie Crisiscentrum
 • Je bent het visitekaartje en de administratieve spilfiguur van de Algemene Directie Crisiscentrum.
 • Je treedt op als eerste contactpersoon voor interne en externe gesprekspartners van de Directeur-Generaal.
 • Je beheert de agenda.
 • Je coördineert vergaderingen en notulen.
 • Je behandelt de in-en uitgaande briefwisselingen.
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/CNG19024

Algemeen directie Vreemdelingenzaken

Monitor/Groepsbegeleider voor de gesloten centra RC127bis en CIM (niveau B)


Diploma: bachelor

Plaats: Repatriëringscentrum 127bis (Steenokkerzeel) – Centrum voor Illegalen (Merksplas)

Aanbod: statutair

Solliciteer tot en met 25/02/2019 via Selor!

Familiecoach voor de gesloten gezinswoningen van Dienst Vreemdelingenzaken (niveau A)


Diploma: master

Plaats: Repatriëringscentrum 127bis (Steenokkerzeel)

Aanbod: contract van onbepaalde duur

Solliciteer tot en met 25/02/2019 via Selor!

Interviewer (m/v/x) voor de asiel- en migratiediensten

Je wordt tewerkgesteld in één van de volgende functies:

Als interviewer bij Dienst Vreemdelingenzaken sta je in voor de intakegesprekken van de verzoekers om internationale bescherming:

 • Je zorgt voor de inschrijvingen van nieuwe verzoekers om internationale bescherming in het opvangcentrum ‘Klein Kasteeltje’ van Fedasil.
 • Je legt de verzoekers om internationale bescherming uit wat van hen verwacht wordt bij het interview.
 • Je verzamelt de nodige informatie om te kunnen vaststellen of België verantwoordelijk is voor de asielaanvraag.
 • ...

Als administratief ondersteunende kracht bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen:

 • Je zorgt voor een administratieve ondersteuning van verschillende diensten (geografische secties, secretariaat van de juridische dienst, ...).
 • Je volgt de briefwisseling op.
 • Je interpreteert en encodeert gegevens in de databank.
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/https://www.selor.be/nl/vacatures/job/CNG19005/Interviewer-m-v-x-voor-de-asiel-en-migratiedienstenfr/emplois/job/CFG19007/Interviewer-m-f-x-pour-les-Services-d-asile-et-migration-du-SPF-Int-rieur

 

Migration officer/Protection officer (m/v/x) voor de Asiel- en Migratiediensten

Je staat in voor het beheren van complexe dossiers om deze volgens de wettelijke vormvoorschriften af te handelen, voorzien van juridisch correcte argumenten.

 • Je staat in voor het opmaken van een beslissing in het dossier die dan voor bekrachtiging wordt voorgelegd.
 • Je zorgt er voor dat de afhandeling binnen de wettelijke termijnen gebeurt, en dat de doelstellingen van de dienst met betrekking tot het aantal afgehandelde dossiers behaald worden.

Je zorgt voor een uitgebreide en complexe analyse.

 • Je verzamelt alle nodige informatie en onderzoekt deze om tot een juist en coherent voorstel tot beslissing te komen.
 • Je neemt interviews af.
 • Je onderzoekt en beoordeelt de echtheid en de geloofwaardigheid van de aangehaalde feiten of voorgelegde stukken.

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/CNG19004/Migration-officer-Protection-officer-m-v-x-voor-de-Asiel-en-Migratiediensten

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.

De DVZ zal in de komende 2 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers  aanwerven in kader van de opening van de nieuwe woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet!

De bevoegdheden van Dienst Vreemdelingenzaken

De functies binnen de gesloten centra in beeld

FOD Binnenlandse Zaken

Projectleider Informatieveiligheid (m/v/x) voor de Cel Interne controle en Informatieveiligheid
 • Je coördineert projecten inzake informatieveiligheid (beveiliging van digitale en papieren informatie, computerapparatuur en fysieke beveiliging,...)
 • Je adviseert interne klanten over informatieveiligheid.
 • Je verzamelt, analyseert en integreert complexe informatie op het gebied van informatieveiligheid (analyse van risico's, analyse van veiligheidsbehoeften van interne klanten,...)
 • Je werkt bestaande risicoanalyses bij op basis van informatie omwille van het verschijnen van nieuwe risico's of bedreigingen.
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19016

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Interviewer (m/v/x) voor de asiel- en migratiediensten

Je wordt tewerkgesteld in één van de volgende functies:

Als interviewer bij Dienst Vreemdelingenzaken sta je in voor de intakegesprekken van de verzoekers om internationale bescherming:

 • Je zorgt voor de inschrijvingen van nieuwe verzoekers om internationale bescherming in het opvangcentrum ‘Klein Kasteeltje’ van Fedasil.
 • Je legt de verzoekers om internationale bescherming uit wat van hen verwacht wordt bij het interview.
 • Je verzamelt de nodige informatie om te kunnen vaststellen of België verantwoordelijk is voor de asielaanvraag.
 • ...

Als administratief ondersteunende kracht bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen:

 • Je zorgt voor een administratieve ondersteuning van verschillende diensten (geografische secties, secretariaat van de juridische dienst, ...).
 • Je volgt de briefwisseling op.
 • Je interpreteert en encodeert gegevens in de databank.
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/https://www.selor.be/nl/vacatures/job/CNG19005/Interviewer-m-v-x-voor-de-asiel-en-migratiedienstenfr/emplois/job/CFG19007/Interviewer-m-f-x-pour-les-Services-d-asile-et-migration-du-SPF-Int-rieur

Migration officer/Protection officer (m/v/x) voor de Asiel- en Migratiediensten

Je staat in voor het beheren van complexe dossiers om deze volgens de wettelijke vormvoorschriften af te handelen, voorzien van juridisch correcte argumenten.

 • Je staat in voor het opmaken van een beslissing in het dossier die dan voor bekrachtiging wordt voorgelegd.
 • Je zorgt er voor dat de afhandeling binnen de wettelijke termijnen gebeurt, en dat de doelstellingen van de dienst met betrekking tot het aantal afgehandelde dossiers behaald worden.

Je zorgt voor een uitgebreide en complexe analyse.

 • Je verzamelt alle nodige informatie en onderzoekt deze om tot een juist en coherent voorstel tot beslissing te komen.
 • Je neemt interviews af.
 • Je onderzoekt en beoordeelt de echtheid en de geloofwaardigheid van de aangehaalde feiten of voorgelegde stukken.

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/CNG19004/Migration-officer-Protection-officer-m-v-x-voor-de-Asiel-en-Migratiediensten

 

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!