Jobs

Algemene Directie Vreemdelingenzaken

Verpleegkundige (m/v/x) voor het repatriëringscentrum 127bis

Je staat in voor de organisatie van de medische zorgverstrekking, het toedienen van de medische zorgen en het bijdragen tot de gezondheid van de bewoners van het centrum.

Dit houdt ondermeer volgende taken in:
 

  • Je organiseert de verpleegkundige consultaties, voert de voorgeschreven behandeling uit en dient medische zorgen toe. Je staat ook in voor het beheer van het medisch materiaal.
  • Je fungeert als ambulante verzorger en komt tussen in crisissituaties voor alle verpleegkundige aspecten voor bewoners en personeel.
  • Je bent expert binnen je vakgebied en volgt de nodige bijscholingen om de bewoners en het personeel steeds correct te kunnen informeren.
  • Je staat de centrumarts bij in de dagelijkse consultatie zodat hij zijn opdracht in optimale omstandigheden kan uitvoeren.
  • Je staat in voor het elektronische beheer van de medische dossiers, waarin ook de toegediende medicatie en de voorgeschreven handelingen worden opgenomen. Op basis van deze informatie hou je ook medische statistieken bij.

Opgelet! Je werkt in dagdienst, maar weekendprestaties zijn mogelijk.


Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

Hier solliciteren

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.
 

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

 

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.
 

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.

In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

 

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

 

Noodoproepcentrales 112

Calltaker tweetalig (STARTBAANOVEREENKOMST -26j.) (m/v/x) voor noodcentrale (101) Brussel

☎️ Job Alert ! ☎️

Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op zoek naar:

Calltaker tweetalig Rosetta (-26j) (m/v/x) voor de noodcentrale (101) Brussel.

Solliciteren via Selor kan tot en met 19/10/2020

Lees hier meer: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/cng20165

 

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!