Jobs

FOD Binnenlandse Zaken werft aan! Ben jij onze m/v/x die wij zoeken? Is een job met impact, engagement en ambitie iets voor? Blijf dan nog even hangen, want bij ons zit je goed.

 

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

 

Algemene Directie Vreemdelingenzaken

Veiligheidsbegeleider voor de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken (m/v/x)

Solliciteren t.e.m. 14 juni 2021 via Selor

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëringen. Zo houdt DVZ mensen zonder papieren of het recht op verblijf vast in één van zijn gesloten centra in afwachting van hun terugkeer.

Binnen deze gesloten setting sta jij in voor de veiligheid van onze bewoners, bezoekers en collega’s. Dit doe je onder meer door middel van dynamisch toezicht, de controle van de toegangen en van de aanwezigheid van bewoners en bezoekers. Je streeft naar optimale leefomstandigheden in een veilige omgeving met respect voor iedereen in je werkomgeving.

Als veiligheidsbegeleider ben jij het eerste aanspreekpunt en een luisterend oor voor de bewoners. Je onderhoudt goede contacten met de bewoners en hebt hierbij oog voor onderliggende sociale en psychische problemen. Deze inzichten en bezorgdheden deel je met het team zodat ook zij de nodige ondersteuning kunnen verlenen.

Want samenleven in diversiteit brengt tal van uitdagingen met zich mee. Zo kan je geconfronteerd worden met crisissituaties zoals onder meer bewonersprotest, automutilatie, zelfmoordpoging en hongerstaking. In deze situaties draag jij een grote verantwoordelijkheid. Als de gemoederen hoog oplopen, hou jij het hoofd koel. Je schat de ernst van de situatie in en handelt in overeenstemming met de veiligheidsprocedures. Je brengt verder ook de nodige collega’s op de hoogte en geeft adviezen om soortgelijke situaties te voorkomen.

Daarnaast sta je in voor de individuele én gezamenlijke begeleiding van onze bewoners. Jij leidt het dagelijks leven van onze bewoners in goede banen en stimuleert een aangename sfeer in de leefgroep. Bij grote activiteiten en themaweken steek je dan ook graag de handen uit de mouwen. Voor kleinere activiteiten, die het welzijn bevorderen, is er de mogelijkheid om zelf ideeën aan te brengen en samen met het team uit te werken.

De klok rond sta je dus klaar voor de bewoners. En dat doe je niet alleen, maar samen met onder meer veiligheidscoördinatoren, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten en groepsbegeleiders. Als één team zorgen jullie voor de sociale, mentale en lichamelijke gezondheid en veiligheid van onze bewoners. In onze centra staat teamwork op één.

Het veiligheidspersoneel werkt in een volcontinu systeem. De functie houdt dan ook avond-, nacht en weekendprestaties in, afhankelijk van het type uurrooster. Je komt terecht in een vaste ploeg die goed op elkaar is ingespeeld.

Meer info over de jobinhoud?
Lin Cooremans
Administratief Assistent P&O - Selectie & Rekrutering
Dienst Vreemdelingenzaken - FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: +32 2 793 9512
E-mail: SelRec-DVZOE [at] ibz.fgov.be?subject=ANG21131:%20Veiligheidsbegeleider">SelRec-DVZOE [at] ibz.fgov.be

Solliciteren via dit mailadres is niet mogelijk.

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.
 

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

 

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.
 

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.

In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

 

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

 

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!