Dienst Vreemdelingenzaken

Werk mee aan een beter asiel- en migratiebeleid

De Dienst Vreemdelingenzaken verzekert het beheer van de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners.

De Dienst Vreemdelingenzaken neemt beslissingen over:

 • de toegang van vreemdelingen tot het grondgebied,
 • het verblijf,
 • de vestiging,
 • de verwijdering.

Bij de uitvoering van zijn opdrachten werkt de Dienst Vreemdelingenzaken samen met verschillende instanties en partners, zoals het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de gemeenten, de politie, de diplomatieke posten, het parket, de Internationale Organisatie voor Migratie ... 

Freddy RoosemontContact

 • Freddy Roosemont (Directeur-generaal, NL)
 • Adres : Pachecolaan 44 - 1000 Brussel
 • Tel : 02 488 80 00
 • E-mail : infodesk [at] ibz.fgov.be
 • Website: http://www.dofi.fgov.be
 • Aanvragers van internationale bescherming (asielzoekers)
  Cube
  Pachecolaan 44 (Cube), 1000 Brussel
  In Cube worden de aanvragen voor internationale bescherming geregistreerd.
  Toegangsplan

  Passage 44
  Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel 
  Op dit adres wordt vervolgens, op afspraak, de aanvraag voor internationale bescherming ingediend (verhoor, administratief luik, bepalen welke staat verantwoordelijk is voor het behandelen van de aanvraag ...).
  Toegangsplan