Nieuws

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie. Bij een dreigende situatie is het noodzakelijk dat je snel wordt verwittigd. Een burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken activeert BE-Alert, om een bericht te sturen via sms, e-mail of gesproken oproep naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.

8 maart is de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw. Deze dag heeft als doel om bepaalde ongelijkheden tussen de geslachten onder de aandacht te brengen en de rechten van de vrouw te verankeren. In de Civiele Veiligheid nemen vrouwen een eigen plaats in. Of het nu gaat om directeurs, secretaresses, sappeurs of brandweervrouwen, zonecommandanten, operatoren, chauffeurs, duikers, instructeurs, team- of eenheidsleiders, specialisten in chemische en radiologische interventies...

Gelet op de huidige situatie in #Oekraïne, moeten de Belgische migratiediensten rekening houden met een verhoogd aantal #vluchtelingen uit Oekraïne.

Sinds het begin van het Russisch offensief in Oekraïne worden er veel vragen gesteld over de situatie van de Oekraïners die wettelijk in België verblijven of er net aangekomen zijn.

De Dienst Vreemdelingenzaken zal de verblijfsaanvragen van deze personen met welwillendheid onderzoeken. De Oekraïners die zich in België bevinden, moeten zich dus geen zorgen maken indien hun machtiging tot verblijf in de loop van de komende weken eindigt

De Civiele Bescherming is meer dan ooit nodig! Elk jaar opnieuw zetten we op 1 maart, de internationale dag van de Civiele Bescherming, de Civiele Bescherming in de schijnwerpers. Deze dag is verder bedoeld om mensen bewust te maken dat ze zich moeten voorbereiden op noodsituaties, zoals ongevallen en rampen. Mensen kunnen meer leren over welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen zodat ze weten wat ze kunnen ondernemen in noodsituaties. ‘Hopen op het beste, maar voorbereid zijn op het ergste’, dat zou ook het motto kunnen zijn van de Civiele Bescherming.

2021 was ook voor de Civiele Bescherming een bijzonder jaar. De ongekende watersnood van juli maakte ons erop attent hoezeer we alle hulpdiensten in ons land nodig hebben. Met gespecialiseerd materieel was de Civiele Bescherming een belangrijke speler om de ergste nood te lenigen. Deze interventie was misschien wel het meest in het oog springend, maar er waren nog andere uitdagingen het voorbije jaar. Hierover hadden we een gesprek met Johan Boydens, eenheidschef van de kazerne in Brasschaat.

De internationale dag van de Civiele Bescherming is een gelegenheid om het werk van de Civiele Bescherming, in de verf te zetten. We spraken met Joëlle Brouillard, die sinds 1985 bevelhebber is bij de eenheid van Crisnée. Ze gaat dieper in op de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar, haar toekomstvisie voor de Civiele Bescherming en de redenen waarom volgens haar meer vrouwen bij de Civiele Bescherming zouden moeten solliciteren.

Het nummer 1722 dat bij storm en onweer wordt geactiveerd, heeft van 18 februari tot 21 februari maar liefst 66.912 oproepen ontvangen. Daarnaast zijn er 17.796 aanvragen voor brandweerhulp ingediend via het e-loket www.1722.be . Door het aanhoudende stormweer is het nummer actief sinds 15 februari en blijft het ook nu nog actief. Het hoge aantal oproepen naar het nummer 1722 en 112 heeft geleid tot 48.432 interventieaanvragen voor de brandweer.

Het aantal oproepen naar het nummer 1722 kan hoog oplopen als gevolg van het slechte weer in ons land. Voor storm en waterschade waarvoor je bijstand nodig hebt, dien je bij voorkeur een aanvraag in via het e-loket www.1722.be . Hierdoor vermijd je dat je misschien lang aan de lijn moet blijven voordat je een operator aan de lijn krijgt. Bel enkel het nummer 112 voor situaties die levensbedreigend zijn.

Pagina's