Nieuws

News Centre de Crise

Vandaag is het Europadag! Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) zet sterk in op grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van...

News Centre de Crise

Meer dan ooit was 2023 een jaar met verschillende grootschalige coördinaties, internationale samenwerking en verdere stappen richting...

News Securite Civile

VIAS Institute organiseert een tweede bevraging over geweld bij brandweer, ambulanciers en medisch en verzorgend personeel in ziekenhuizen. Als jij werkt in een ...

News Centre de Crise

In het steeds veranderende landschap van noodplanning en crisisbeheer vormt snelle en accurate communicatie een grote uitdaging voor de...

News Centre de Crise

“CBRNe Research & Innovation” is een tweejaarlijkse conferentie in Frankrijk. De 6e editie vond dit jaar plaats in Straatsburg van 19...

News Centre de Crise

Het OCAD stelt dat de dreiging niet geloofwaardig is.

News Centre de Crise

Op vrijdag 29 maart keurde de ministerraad op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken het Wetboek Noodplanning en Crisisbeheer...

News Securite Civile

Op 11 maart 1954 werd het Koninklijk Besluit betreffende het statuut van het Korps voor Burgerlijke Bescherming gepubliceerd. Deze datum is de officiële ...