Nieuws

Sinds 15 februari 2021 is Erwin Hertens de nieuwe directeur-generaal a.i. van de algemene directie Civiele Veiligheid.

Volgend op de beslissing van de ministerraad van 29 januari laatstleden, is mevrouw Laura Szabo aangesteld als nieuwe voorzitster van het directiecomité van onze FOD.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité heeft beslist dat de kappers vanaf 13 februari onder zeer strikte omstandigheden kunnen heropenen, ook buitenactiviteiten in dierenparken zijn vanaf dan toegelaten.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

Je kan tijdelijk moeilijk telefoneren naar 112, 100 en 101.

Afgelopen nacht vond een grootschalige storing plaats bij Proximus waardoor de noodnummers niet of moeilijk bereikbaar waren gedurende enkele uren. In samenspraak met het Nationaal Crisiscentrum hebben de betrokken diensten van de provinciegouverneurs een BE-Alert bericht uitgestuurd naar al de geregistreerde inwoners binnen de provincie.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag via videoconferentie in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.

Je kan tijdelijk niet telefoneren naar 112, 100 en 101.

Einde van de storing.

2021 is net gestart. Meteen ook het eerste jaar waarin alle Belgische gemeenten de vernieuwde eID verdelen. Begin 2020 werd al een proefproject gestart in Lokeren. Het proefproject was nodig om de uitrol nauwkeurig voor te bereiden. Stapsgewijs volgden ook de andere gemeenten. De coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd, maar dankzij de goede samenwerking tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen schakelden alle Belgische gemeenten nog in 2020 over op de vernieuwde eID.  Samen verdeelden ze zo vorig jaar al 53.269 vernieuwde eID’s. Elke burger die een nieuwe kaart moet aanvragen bij de gemeente zal voortaan zo een vernieuwde eID ontvangen. Om de burger alle nodige informatie rond de nieuwe kaart te verschaffen start de FOD Binnenlandse  Zaken vandaag ook een mediacampagne. 

Pagina's