Nieuws

De provinciegouverneurs en het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) zullen de komende drie maanden de burgemeesters, nieuw verkozen of niet, uitnodigen voor een informatiesessie over noodplanning en crisisbeheer.

In 2018 waakte het Crisiscentrum opnieuw over de veiligheid, met o.a. de oprichting van 3 nieuwe diensten, de analyse van 67 risicoscenario's, de bescherming van 1.650 VIP's, de goedkeuring van 21 provinciale noodplannen, de registratie van 500.000 adressen in BE-Alert, het beheer van 2.780 (nood)situaties via ICMS en de analyse van 11 miljoen passagiersgegevens (24/7).

Door regelmatig te testen, kan de overheid de noodprocedures trainen. Zo'n zo'n test zorgt er eveneens voor dat de bevolking stilstaat bij het belang van BE-Alert en de juiste reflexen in een noodsituatie.

De veiligheid van het land

In de reportagereeks De veiligheid van het land wordt een unieke blik achter de schermen geworpen van onze FOD Binnenlandse Zaken. De reeks toont aan de burger hoe beleidsmakers, instellingen en operationele diensten vanuit het Crisiscentrum samenwerken om ervoor te zorgen dat iedereen in ons land – van inwoner tot bezoeker, van festivalganger tot en met de koning – zich veilig kan voelen.

 

Persconferentie deze ochtend in het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken met voorstelling van het programma "De veiligheid van het land".
Vanaf 28 januari elke maandagavond te bekijken op VRT Eén. 
 

 

‘De veiligheid van het land’ vanaf 28 januari te zien op Eén

Niveau S

Bedankt aan de bijna 2.500 mensen om de beurs Niveau S en de stand van onze FOD Binnenlandse Zaken te bezoeken! Meer dan ooit is uw veiligheid ons beroep. #NiveauS

Op 6 maart lanceerde het Crisiscentrum de informatiecampagne ‘Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?’, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, het FAGG, het FANC en het FAVV.

BE-Alert wordt internationaal bekroond als een belangrijke innovatie in 2018. Dit is een mooie erkenning voor de operationele technologie van het Crisiscentrum, waardoor België in heel Europa als voorbeeld dient.

IBZ, uw veiligheid, ons beroep: afspraak op VRT Eén vanaf 28 januari 2019!

https://www.een.be/een/nieuw-veiligheid-van-het-land

Pagina's