Nieuws

Benelux : Week van de Veiligheid

Een noodsituatie stopt niet aan de grens. Daarom is een goede internationale samenwerking op vlak van crisisbeheer en risicopreventie essentieel. De Benelux-Unie is een voorbeeld van zo’n grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland, België en Luxemburg.

Dinsdag 20 november vond er een grootschalige nucleaire rampoefening plaats op de site van IRE Fleurus. Deze oefening was een uitgelezen moment om de principes opgenomen in het recent geactualiseerde nationale nucleaire noodplan te testen.

Om de Europese Unie en haar lidstaten beter voor te bereiden op de diverse nieuwe dreigingen organiseert de Europese Unie van 19 tot 23 november de oefening PACE18, in samenwerking met de NAVO. Verschillende Belgische diensten nemen hieraan deel, waarbij het nationale Crisiscentrum de Belgische reacties coördineert.

NiveauS

Op weg naar Niveau S. Samen voor een veiliger leven.

Op dinsdag 20 november 2018 zal er een oefening plaatsvinden waarbij er een radiologisch incident op de site van het I.R.E. in Fleurus wordt gesimuleerd. Deze oefening, IREX 2018 genaamd, wordt gecoördineerd door het nationale Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken). Tijdens deze oefening kunnen de nucleaire noodplannen en -procedures van de nationale, provinciale en gemeentelijke overheden, evenals van de exploitant van de site, worden getest. Hierbij zullen leden van de hulp- en interventiediensten worden ingezet op het terrein. Er wordt geen enkele actie verwacht van de bevolking.

Zie me shinen

Op maandag 12 november vindt de allereerste nationale Fluodag plaats. Ook onze FOD Binnenlandse Zaken neemt deel. Wat kan je doen? Maak je die dag zo zichtbaar mogelijk in het verkeer (of je nu met de fiets bent of te voet), neem een foto van jezelf of samen met je collega’s en deel deze foto op Facebook of Instagram met de hashtags #fluodag #ZieMeShinen.

Samen voor meer veiligheid: dat is waar de #bealertchallenge voor staat. Sinds 6 september verhoog je met een inschrijving op BE-Alert niet enkel je eigen veiligheid, maar ook die van anderen!

Welkom in

 

Blokkeer 19 en 20 december in je agenda!

Want dan ben ook jij welkom in Niveau S – waar we samen aan een veiligere wereld bouwen. Een wereld met de S van Safety, Security en Society.

Pacheco

De Dienst Vreemdelingenzaken verhuist van 26 oktober tot 3 december naar:

Pachecolaan 44

1000 Brussel

De telefoonnummers van de diensten veranderen niet.

Brussel, 22 oktober.De nationale actie inzake strijd tegen inbraken «1
dag niet» is terug voor de 5deeditie van 22 tot 28 oktober. Alle
preventiepartners - FOD Binnenlandse Zaken, federale politie, lokale politie,
gemeentelijke preventiedienst, buurtinformatienetwerken en privépartners
verenigen zich opdat zoveel mogelijk burgers voor deze problematiek
worden gesensibiliseerd. De gemeenten zullen dan ook overspoeld worden
met preventie-initiatieven: stands, infosessies met de
diefstalpreventieadviseur, wijkwandeling, operaties rozet, …

 

Pagina's