Nieuws

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (#IDAHOT).

Wist je dat… op 17 mei 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie (#WHO) homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten schrapte? Sindsdien is die dag uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie.

Wij, bij de #fodbinnenlandsezaken, doen mee en streven naar een werkvloer waar iedereen zich thuis kan voelen!

#pridemonth #lgbtqia #lgbtqiaplus #rainbow #IDAHOT2023

 

Sinds 9 mei 2023 is de noodcentrale van West-Vlaanderen overgeschakeld op het bovenlokaal dispatchingsplatform. De noodcentrale 112 van West-Vlaanderen migreerde op 9 mei 2023 naar het bovenlokaal dispatchingsplatform. Na de migratie van andere noodcentrales is dit reeds de zevende noodcentrale die naar deze nieuwe architectuur migreert. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “ Dankzij de migratie naar het bovenlokaal dispatchingsplatform kan nu veel breder gewerkt worden dan louter provinciaal.

Vier mei is de Internationale Dag van de Brandweer. Wereldwijd worden die dag brandweerlieden geëerd voor hun inzet, ook zij die hun leven verloren tijdens de uitoefening van hun beroep worden in het bijzonder herdacht.

Op maandag 17 april vond de debriefing plaats van de B-FAST-missie (Belgian First Aid & Support Team) die in Turkije werd ingezet na de zware aardbevingen die het land in februari troffen.

De Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer heeft op dinsdag 25 april 2023 het witboek met aanbevelingen ter verbetering van het crisisbeheer in België overhandigd aan minister Verlinden. 

De recente noodsituaties en crises die ons land zwaar hebben getroffen, vragen om een evaluatie van het crisisbeheer tot op heden en een denkoefening met betrekking tot een duurzaam en performant crisisbeheer in de toekomst. Op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken werd hiertoe op 28 maart 2022 een multidisciplinaire Commissie van deskundigen opgericht wiens opdracht luidde “het crisisbeheer in België te onderzoeken en een witboek op te stellen met aanbevelingen te verbetering van het crisisbeheer”.

Op dinsdag 25 april organiseert de directie Brandweer van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van 9u tot 13u een studiedag over waterstof in de brandweerschool PIVO (Asse).

De dienst Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken (AD Identiteit en Burgerzaken) ziet zijn voorstellen van wetswijzigingen goedgekeurd door het federaal parlement op donderdag 16 maart 2023.

Zoals al eerder werd gecommuniceerd, neemt België via de Directie Brandweer (Algemene Directie Civiele Veiligheid) deel aan het Europese HyResponder project(1) . Dit project focust op het uitwerken van opleidingsmateriaal voor first responders, om hen aan te leren hoe zij moeten omgaan met voertuigen die worden aangedreven door waterstof.

Geen aparte pagina’s meer voor 112, Brandweer en Civiele Bescherming.

De Internationale Vrouwendag, met als thema in 2023: "Voor een inclusieve digitale wereld: innovatie en technologie voor gendergelijkheid", blijft een actuele kwestie.

Pagina's