Nieuws

De verschillende aanslagen in binnen- en buitenland tonen aan dat een terroristische dreiging in de huidige maatschappelijke context een realiteit is. De bevoegde diensten en overheden volgen dagelijks de situatie op en nemen de nodige veiligheidsmaatregelen op basis van de dreigingsanalyse (OCAD).

De bevoegde diensten en overheden blijven de situatie op de voet volgen met het oog op de publieke veiligheid en eventuele bijsturing van de maatregelen waar nodig.

Na de terreurdaad die plaatsvond op dinsdag 20 juni 2017 in het station Brussel-Centraal blijft het dreigingsniveau in België op niveau 3 (op een schaal van 4). Het dreigingsniveau staat al enkele maanden op niveau 3. Dit betekent concreet dat de dreiging ernstig is en als zodanig wordt behandeld door alle autoriteiten en veiligheidsdiensten.

Op dinsdag 20 juni 2017 was er een explosie omstreeks 20u30 in station Brussel Centraal. De vermoedelijke dader werd geneutraliseerd door militairen, die gebruik hebben gemaakt van hun vuurwapens. Voor zover gekend zijn er geen slachtoffers.
Het Federaal Parket gaat uit van een terroristische daad. Het dreigingsniveau blijft behouden op 3. Overheden en interventiediensten traden adequaat op en blijven de situatie verder op de voet volgen.
Voor de situatie op het openbaar vervoer volgt u best de websites van de vervoersmaatschappijen.

Op dinsdag 20 juni 2017 was er een explosie omstreeks 20u30 in station Brussel Centraal. De vermoedelijke dader werd geneutraliseerd door militairen, die gebruik hebben gemaakt van hun vuurwapens.

Op dinsdag 20 juni 2017 was er een explosie omstreeks 20u30 in station Brussel Centraal. De vermoedelijke dader werd geneutraliseerd door militairen, die gebruik hebben gemaakt van hun vuurwapens.

Het activiteitenverslag 2016 van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken is beschikbaar via volgende link: http://2016.ibz.be​ 

2016 is een zeer intens jaar geweest voor de veiligheidsdepartementen.

Onze organisatie heeft het hoofd moeten bieden aan talrijke crisissen en heeft belangrijke uitdagingen moeten aangaan, waarbij zij vooreerst geconfronteerd werd met de tragische terreuraanslagen in Brussel en Zaventem.  

Bij het lezen van ons activiteitenverslag 2016 zal u een beter zicht hebben op de talrijke initiatieven die ondernomen werden in de verschillende domeinen waar de FOD Binnenlandse Zaken vooral actief is: veiligheid, identiteit, asiel en migratie. Enkele voorbeelden:

 

Veiligheid

Het Crisiscentrum heeft in 2016 zijn expertise en ondersteuning in noodplanning en crisisbeheer aangereikt aan nationale, lokale en sectorale overheden op het vlak van terrorisme, cyberveiligheid en chemische risico’s.

Een brand in uw straat? Een overstroming in uw gemeente? Een chemisch ongeval in uw provincie? De overheid wil u graag tijdig verwittigen. Zo kan u correct reageren in een noodsituatie en uw eigen veiligheid garanderen.

Na jaren van onzekerheid werd het hervormingsplan voor de Civiele Bescherming gecommuniceerd door minister Jambon op 4 april 2017. Deze hervorming bevestigt de plaats en de meerwaarde van interventies van de Civiele Bescherming binnen de Civiele Veiligheid. Ze garandeert werkings- en investeringsbudgetten voor de toekomst en heeft als doel de middelen te versterken om ook nieuwe risico’s als terrorisme en klimaatverandering het hoofd te bieden.

Pagina's