De FOD Binnenlandse Zaken zoekt versterking in kader van EU-voorzitterschap

In de eerste helft van 2024 neemt ons land het EU-voorzitterschap op zich. Om dat in goede banen te leiden, is de federale overheid op zoek naar een pak nieuwe, tijdelijke medewerkers. Ook de FOD Binnenlandse Zaken kan daarvoor extra mensen gebruiken. Via een algemene selectieprocedure voor zowel bachelor- als masterprofielen kan iedereen zich vanaf nu kandidaat stellen. 

 

Van januari tot en met juni 2024 neemt ons land het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waar, voor de dertiende maal ondertussen al. Zoals steeds is dit een uitgelezen kans om meer dan anders te wegen op de Europese agenda. De verschillende federale overheidsorganisaties moeten dan wel de gepaste ondersteuning kunnen bieden, ook de FOD Binnenlandse Zaken, vandaar de nood aan extra krachten binnen uiteenlopende domeinen. 

 

Uitdagende projecten 
Net omdat het gaat om jobs die in het teken staan van het EU-voorzitterschap, worden enkel contracten van bepaalde duur aangeboden, variërend van 7 maanden tot 1,5 jaar. Zowel mensen met als zonder ervaring kunnen solliciteren. Voor jonge werkzoekenden is dit een buitenkans: zij kunnen ervaring opdoen door mee te werken aan uitdagende projecten in een internationale context, waarbij ook contacten mogelijk zijn met mensen uit heel Europa.  

 

Concreet bereidt de FOD Binnenlandse Zaken voor het EU-voorzitterschap dossiers voor die gelinkt zijn aan de diverse domeinen waarvoor de organisatie bevoegd is. Zo kunnen deze dossiers besproken worden binnen themagebonden werkgroepen en bij vergaderingen waar ministers, leidinggevend ambtenaren en deskundigen elkaar treffen. 

 

Meer info 

Ben of ken jij iemand die vanuit de FOD Binnenlandse Zaken een bijdrage wil leveren aan een succesvol EU-voorzitterschap? Weet dan dat de algemene selectieprocedure vanaf nu geopend is en nog loopt nog tot en met 31 mei. Wie slaagt, komt op een reservelijst terecht en krijgt vervolgens concrete jobaanbiedingen.

  • Klik hier om deel te nemen aan de bachelorprocedure 
  • Klik hier om deel te nemen aan de masterprocedure 

Heb je vragen, neem dan een kijkje op onze FAQ-pagina of mail naar voorbereidingEU2024@bosa.fgov.be.