Nieuws

Einde van de storing.

Je kan tijdelijk niet telefoneren naar 112, 100 en 101.

Je kan tijdelijk moeilijk telefoneren naar 112, 100 en 101.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag via videoconferentie in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.

2021 is net gestart. Meteen ook het eerste jaar waarin alle Belgische gemeenten de vernieuwde eID verdelen. Begin 2020 werd al een proefproject gestart in Lokeren. Het proefproject was nodig om de uitrol nauwkeurig voor te bereiden. Stapsgewijs volgden ook de andere gemeenten. De coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd, maar dankzij de goede samenwerking tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen schakelden alle Belgische gemeenten nog in 2020 over op de vernieuwde eID.  Samen verdeelden ze zo vorig jaar al 53.269 vernieuwde eID’s. Elke burger die een nieuwe kaart moet aanvragen bij de gemeente zal voortaan zo een vernieuwde eID ontvangen. Om de burger alle nodige informatie rond de nieuwe kaart te verschaffen start de FOD Binnenlandse  Zaken vandaag ook een mediacampagne. 

De federale regering en de deelstaten hebben de reisregels aangescherpt. De verstrengingen gebeuren om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van de nieuwe variant van COVID-19 tegen te gaan.

De wet voorziet dat elke persoon ingeschreven wordt in de registers van de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft.

Het Overlegcomité heeft vandaag de coronasituatie in ons land besproken. Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Daarom heeft het Overlegcomité beslist dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.

EMNBelgium and EMN Return Expert Group nodigen jullie uit om deel te nemen aan hun webinar "Alternatieven voor detentie"

 

Wanneer?

Dinsdag, 15 december
9u30 - 12u00

Agenda en meer informatie 

Klik hier om je te registreren voor de webinar

De oude databank uit de opstartfase van BE-Alert vervalt binnenkort. Kreeg jij een bericht van BE-Alert met de vraag om je opnieuw in te schrijven ? Surf dan voor 31 januari naar www.be-alert.be om jouw gegevens te updaten.

Pagina's