Wijziging mobiliteit in Brussel vanaf 16/08

Good Move is het mobiliteitsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (meer info op https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/good-move). Vanaf dinsdag 16 augustus 2022 wordt het Good Move-plan ingevoerd in de Vijfhoek, het stadscentrum van Brussel.

Concreet betekent dit dat er een nieuw circulatieschema van start gaat. De maatregelen betreffen veranderingen van rijrichting, het inrichten van kleine voetgangerszones of het aanleggen van zones met beperkte toegang of busbanen. Bekijk het circulatieschema hier.

Deze wijzigingen zullen een impact hebben op de mobiliteit rond de volgende gebouwen van onze FOD in Brussel: Leuvenseweg 1-3 (horizontale diensten en AD Civiele Veiligheid), Hertogsstraat 53 (Nationaal Crisiscentrum), Park Atrium (AD Identiteit en Burgerzaken), Pacheco (Dienst Vreemdelingenzaken), Financietoren (AD Digitale Innovatie en Oplossingen) en De Lignestraat 40 (Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad).

Op https://www.brussel.be/goodmove vind je meer info met o.a. een interactieve kaart (om te bekijken wat er verandert voor jouw traject) en de app Anyways (om je toekomstige route te bepalen).

In de toekomst – de precieze datum is nog niet gekend – zal het Good Move-plan ook uitgerold worden in Anderlecht, Schaarbeek en Etterbeek. Dit zal dan weer gevolgen hebben voor de AD Veiligheid en Preventie, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

We willen jullie dan ook vragen om hiermee rekening te houden als je naar Brussel komt. 

mobiliteit