Onze FOD

Directie en beheer van de FOD

""

Laura Szabo

Voorzittser van het Directiecomité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De FOD Binnenlandse Zaken wordt geleid door de voorzitster van het directiecomité, die de werking van de algemene directies en de verschillende stafdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken superviseert en zorgt voor de coördinatie ervan.

Zij heeft de leiding over de uitvoering van de strategische doelstellingen, begeleidt de planningsprocessen (strategische, operationele, personeels- en financiële plannen) en verdeelt de beschikbare middelen.

Zij evalueert eveneens de uitvoering van de plannen en de verwezenlijking van de doelstellingen.

 

Secretariaat van de Voorzitster

Tel: 02 488 11 21 - 02 488 11 06
presidente-voorzitster [at] ibz.fgov.be

 

Algemene directies

""   ""

Bart Raeymaekers
Directeur-generaal
Crisiscentrum

Erwin Hertens

Directeur-generaal ad interim
Civiele Veiligheid

Philip Willekens

Directeur-generaal
Veiligheid en preventie

"" ""  

Jacques Wirtz

Directeur-generaal
Instellingen en Bevolking

 

Freddy Roosemont

Directeur-generaal
Vreemdelingenzaken

Stafdirecties

Stafdirectie Personeel & Organisatie / Gebouwen- en Facilitair Beheer

Stefant Hovart

Directeur a.i.

Personeel

Deze dienst coördineert het algemeen beheer van het personeel en wordt samengesteld door volgende cellen:

  • Cel planning en selectie
  • Cel personeelsbeheer
  • Cel competentiemanagement, kennis- en projectmanagement
  • Cel e-HR
  • Afdeling Gebouwen- en Facilitair Beheer

 

Secretariaat

Tel : 02 488 15 02

 

Stafdirectie Begroting en Beheerscontrole

""

Philippe Moreau

Directeur a.i.

Tel : 02 488 13 40

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafdirectie ICT

  • Ontwikkeling en uitvoering van een globaal informatiseringsbeleid voor het departement
  • Beheer, ondersteuning en technische bijstand van het overkoepelend netwerk, ontwikkeld voor het hele departement

""

Filip Pynckels

Directeur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat

Tel.: 02 488 97 01

Algemeen nummer
Tel.: 02 488 97 02

Coördinatie- en Ondersteuningsdiensten

Interne ondersteuningsdienst

Philippe Rosseel

Adviseur-generaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De interne ondersteuningsdienst is samengesteld uit volgende diensten:

Cel strategische ondersteuning

De strategische ondersteuningscel is samengesteld uit een multidisciplinair team dat als taak heeft de voorzitster te adviseren via juridische en beleidsadviezen in verband met alle dossiers/projecten van de FOD Binnenlandse Zaken.

De leden van deze cel verzorgen de follow-up van verschillende dossiers met betrekking tot de verwezenlijking van het managementplan en de bestuursovereenkomst. Ook het secretariaat van de voorzitster behoort tot deze cel.

 

Cel informatieveiligheid en interne controle

De Cel informatieveiligheid en interne controle ressorteert rechtstreeks onder het gezag van de voorzitster van het directiecomité. Haar werkingsgebied doorkruist de FOD Binnenlandse Zaken. Deze cel heeft als opdracht de organisatie te ondersteunen bij de correcte toepassing van de principes van informatieveiligheid en goed bestuur, maar ook bij te dragen aan een effectief en efficiënt systeem van intern beheer binnen de organisatie en aan een optimale beheersing van de risico's voor het behalen van de doelstellingen van de FOD.

De activiteiten van de cel bestaan in het continu adviseren, definiëren, ontwikkelen en verbeteren van het beleid, de processen en de standaarden van interne controle en informatieveiligheid.