Civiele Veiligheid

De Algemene Directie Civiele Veiligheid draagt bij tot een leefbare en veilige samenleving. Onze belangrijkste opdracht is het beschermen van burgers en goederen bij ongevallen, rampen of catastrofes

Laura SzaboDirecteur-generaal ad interim: Laura Szabo

Leuvenseweg 1 - 1000 Brussel

02 500 21 11

 www.civieleveiligheid.be

Toegansplan - Ligging [PDF] - Toegansplan - Ligging [HTML]

Civiele bescherming

 www.civielebescherming.be

@civilprotectionBE

 

112

www.112.be

@sos112be

Brandweer

www.ikwordbrandweer.be

@firefightersBE

 

Directie Communicatie: com.scv[at]ibz.fgov.be - 02 500 25 88

Directie Civiele bescherming: ops.cb[at]ibz.fgov.be - 02 500 24 20

Directie 112: 112[at]ibz.fgov.be

Juridische directie: scvjur[at]ibz.fgov.be  - 02 500 23 18

Directie Personeel: