Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

De commissaris-generaal en zijn medewerkers verlenen bescherming aan vreemdelingen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van het Vluchtelingenverdrag van Genève (vluchtelingenstatus) of die een reëel risico lopen op ernstige schade bij terugkeer naar hun land van herkomst (subsidiaire beschermingsstatus).

Daartoe wordt elke asielaanvraag nauwgezet onderzocht overeenkomstig de internationale, Europese en Belgische regelgeving, waarbij met de asielcontext rekening wordt gehouden.

Concreet betekent dit:

  • Het verlenen van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus;
  • Het weigeren van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus;
  • Het intrekken van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus;
  • Het uitreiken van documenten van burgerlijke stand aan erkende vluchtelingen en staatlozen.

Tegen een negatieve beslissing van het Commissariaat-generaal is beroep mogelijk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

ContactDirk Van den Bulck

 

Onze Diensten

Dirk Van Den Bulck (Commissaris-generaal)

Sophie Van Balberghe (Adjunct-commissaris, FR)

Secretariaat

Ingrid Cammaert (Administratief assistent, NL)

Tel : 02 205 52 09
Fax : 02 205 51 15
ingrid.cammaert@ibz.fgov.be

Onthaal / Helpdesk

Joao Soares de Albergaria (Administratief assistent, FR)

Tel : 02 205 50 27

Fax : 02 205 50 33

CGRA-CGVS.Helpdesk@ibz.fgov.be

Communicatie - Informatie - Pers

Gabrielle Baes (Attaché, NL)
Verantwoordelijk

Tel : 02 205 50 56

gabrielle.baes@ibz.fgov.be

Damien Dermaux (Attaché, FR)

Tel : 02 205 56 27

damien.dermaux@ibz.fgov.be

Mieke Simoen (Attaché, NL)

Tel. : 02 205 54 41

Fax : 02 205 51 15

mieke.simoen@ibz.fgov.be

Operationeel coördinator

Ruth Willems (Attaché, NL)

Tel : 02 205 52 57

ruth.willems@ibz.fgov.be

 

Dienst documenten (alleen voor erkende vluchtelingen)

Anita Jans (Administratief deskundige, NL)

Tel : 02 205 50 38

Fax : 02 205 52 01

CGRA-CGVS.Documents@ibz.fgov.be

Dienst advocaten

Geert Breckpot (Attaché, NL)

Tel : 02 205 52 38

Fax : 02 205 50 33

CGRA-CGVS.Advocate@ibz.fgov.be

Documentatie- en Onderzoekscentrum - CEDOCA

An Vandeven (Adviseur, NL)
Verantwoordelijke

Tel : 02 205 56 07

Fax : 02 205 51 24

an.vandeven@ibz.fgov.be

 

Hedwige DE BIOURGE (Attaché, NL) – Adjunct-verantwoordelijke Cedoca

Tel. : 02 205 54 30

Fax : 02 205 51 24

hedwige.debiourge@ibz.fgov.be

Dienst internationale betrekkingen

Christophe Jansen (Attaché, NL)

Tel : 02 205 51 22

CGRA-CGVS.International@ibz.fgov.be

Dossiercoördinatie voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

Anja De Wilde (Attaché, NL)

Tel : 02 205 51 37

Fax : 02 205 50 05

CGRA-CGVS.Mineurs@ibz.fgov.be

 

Dossiercoördinatie voor gender

Valentine Audate (Attaché, FR)

Tel : 02 205 56 90

Fax : 02 205 50 05

CGRA-CGVS.Gender@ibz.fgov.be