Vaarbewijs of stuurbrevet voor brandweervaartuigen (22 november 2018)

Geregeld werd het KCCE ondervraagd over de noodzaak van stuurbrevet om een brandweerboot te besturen. Ogenschijnlijk was er een tegenstelling tussen de regionale en de federale regelgevingen.

Daar waar de Vlaamse regelgeving voor wat betreft de beroepsbinnenvaart voorzag in een vrijstelling voor de brandweer bij het besturen van vaartuigen, verbonden aan de dienst, eiste de Federale wetgever voor wat betreft de pleziervaart een stuurbrevet (of gelijkwaardig) voor iedereen die op de Belgische binnenwateren een vaartuig groter dan of gelijk aan 15 meter of met een snelheid groter dan 20 km/u bestuurt.

Vermits brandweervaartuigen meer dan 20 kilometer per uur kunnen varen, vielen zij onder deze verplichting.

Een nieuwe wet van 5 juli 2018, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2018, maakt een einde aan de verwarring.

Artikel 3 §2, 5° stelt dat de wet (waarin bepaald wordt dat men in de pleziervaart moet beschikken over een geldig vaarbevoegdheidsbewijs) niet van toepassing is op overheidsvaartuigen, waaronder deze van de brandweer.

Het is dus niet noodzakelijk om over een vaarbewijs of stuurbrevet te beschikken om een brandweervaartuig te besturen.

Contact

Thomas Biebauw
tel: 02 500 24 02
GSM 0471 50 06 94
email