Symposium over gezondheidsbewustzijn bij de brandweer (03 oktober 2019)

Op 13 november 2019 organiseert het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid in samenwerking met de vakorganisaties, een symposium in het auditorium van de Brusselse Brandweer over gezondheidsbewustzijn bij de brandweer.

De gevolgen van het beroep van brandweer op de gezondheid krijgen terecht steeds meer aandacht. Rook en meer bepaald de toxische componenten ervan, maar ook hitte kunnen een invloed hebben op het ontstaan of verergeren van bepaalde ziektepatronen.

Onderzoeken in verschillende landen tonen deze correlatie aan, maar hameren ook steeds op de eigen verantwoordelijkheid van zowel het individuele personeelslid als de organisatie op zich.

Een aantal collega’s hadden al het genoegen om kennis te maken met Tommy Baekgaard Kjaer, voorzitter van de Firefighters Cancerorganisation BFC tijdens het congres dat in november vorig jaar ingericht werd door het Kenniscentrum. Zijn plan van aanpak omvat niet alleen het risico op de plaats van interventie en de wijze waarop brandweer zich kan beschermen, maar ook hygiëne van voertuigen en zelfs de indeling en de bouw van de kazernes. Hij zal ons uitgebreid inwijden in zijn inzichten.

Een tweede spreker is de heer Martijn Boosman van Crisissim die onder meer gespecialiseerd is in  communicatie. Hij zal ons een aantal communicatiemiddelen voorstellen die eventueel gebruikt kunnen worden in een campagne over integrale gezondheid bij de brandweer, die de FOD Binnenlandse Zaken nog in het najaar wil lanceren.

Het symposium vindt plaats in de hoofdkazerne van de Brusselse brandweer, Heliportlaan 15 te 1000 Brussel. Het onthaal is voorzien vanaf 8:30 en het symposium zal eindigen rond 13:00. De kazerne is vlakbij het Noordstation en van daar uit makkelijk bereikbaar. In de kazerne zelf is geen parking mogelijk. De voertaal van het symposium is Engels, vragen kunnen gesteld worden in het Nederlands, Frans of Engels.

Het symposium is gratis en de uren van het symposium worden erkend als voortgezette opleiding (erkend voor drie uren per halve dag).

 

Inschrijven kan tot 4 november via volgende link:

https://forms.gle/sGZdrSQ7aW9yod1v

 

Contact

Thomas Biebauw
tel: 02 500 24 02
GSM 0471 50 06 94
email