Keuzemenu 112/101 werkt probleemloos (21 februari 2020)

Sinds 11 februari krijg je, overal in België, bij het bellen naar één van de twee noodnummers - 112 of 101 - een keuzemenu te horen waarmee je de hulp kunt kiezen die je nodig hebt: de brandweer of een ambulance (druk op 1) of de politie (druk op 2).

Zodra je een keuze hebt gemaakt, word je in contact gebracht met de operator van de bevoegde noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt. De eerste evaluatie bevestigt dat bellers geen problemen ondervinden met het keuzemenu.

Het keuzemenu is een gebruiksvriendelijke manier om snel en efficiënt doorverbonden te worden met een noodcentrale 112 of 101. Het werkt op een gelijkaardige manier als de app 112 BE, namelijk door een eenvoudige keuze aan te bieden tussen ambulance, brandweer of politie voordat de beller een operator aan de lijn krijgt.

Iets meer dan een week na het invoeren van het keuzemenu bevestigen de eerste vaststellingen de resultaten van het pilootproject dat in 2018 uitgerold werd in West-Vlaanderen en Namen. Het gebruik van deze technologie heeft een gunstig effect op het terugdringen van het aantal nodeloze oproepen, zoals broekzakoproepen of kwaadwillige oproepen (ongeveer 30% minder), en op het aantal oproepen dat moet doorgeschakeld worden van 112 naar 101 (meer dan 10% minder) en omgekeerd (meer dan 4% minder). Als de beller een verkeerde keuze maakt wordt hij of zij (net als voorheen) doorgeschakeld door de operator naar de bevoegde noodcentrale.

Uit deze eerste vaststellingen blijkt ook dat er slechts een klein aantal mensen geen keuze maakt nadat ze twee keer het bericht van het keuzemenu hebben gehoord (minder dan 10% voor beide nummers). Ook deze bellers worden doorverbonden met een operator van de territoriaal bevoegde noodcentrale.

Op de eerste dag na het invoeren van het keuzemenu hebben de noodcentrales 112 teruggebeld naar de mensen die meermaals naar 112 belden en ophingen tijdens het horen van de boodschappen. Er werd geen enkel probleemgeval vastgesteld: verschillende mensen hadden uit nieuwsgierigheid het keuzemenu beluisterd, er waren enkele broekzakoproepen en er waren mensen die per ongeluk hadden gebeld omdat ze verkeerdelijk op een sneltoets hadden gedrukt maar geen bijstand van de noodcentrale nodig hadden.

Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat er mensen zijn die met het keuzemenu moeilijkheden ondervinden.

Het keuzemenu is een belangrijke stap vooruit voor mensen die de noodnummers bellen enerzijds omdat ze meteen in contact gebracht worden met de noodcentrale die hen de gepaste hulp kan sturen, en anderzijds ook omdat er meer lijnen vrij blijven omdat operatoren minder tijd moeten wijden aan het behandelen van nodeloze oproepen of het doorschakelen van oproepen.

De operatoren van de noodcentrales zijn tevreden over de impact van het keuzemenu, omdat het hen toelaat om meer tijd te besteden aan de oproepen die echt voor hun noodcentrale bestemd zijn en ze zo een betere dienst kunnen aanbieden aan de bevolking.

We raden mensen met een smartphone aan om de app 112 BE te downloaden, een uitstekend alternatief voor het keuzemenu.

Meer info op: www.112.be

 

 

Contact

Thomas Biebauw
02 488 51 10
0470 50 06 96
0470 32 67 39
email