De module Flood Rescue Using Boats (FRUB) van de Civiele Bescherming stevent af op een Europese certificering (21 februari 2020)

Van 8 tot 12 februari hebben twee officieren van de Belgische Civiele Bescherming, kolonel Jan Beeldens en kapitein Bastiaan Ruys, deelgenomen aan een oefening die de tweede stap was van het traject dat moet leiden tot de certificering van de module Flood Rescue Using Boats (FRUB) door het EU-mechanisme voor civiele bescherming.

De eerste stap was een bezoek van de Europese Commissie om de leden van de FRUB-module te ontmoeten. Deze module heeft al meermaals deelgenomen aan grootschalige internationale oefeningen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op deze certificering (CASCADE 2019 in Portugal vorig jaar, RIWATEREX in Spanje in 2018, Sørland in Noorwegen in 2016, ...).

De afgelopen jaren heeft de Civiele Bescherming een FRUB-module opgezet om opsporings- en evacuatieoperaties voor personen en dieren in overstroomde gebieden te kunnen uitvoeren, maar ook om slachtoffers die geïsoleerd zijn geraakt bij grote overstromingen, te voorzien van levensnoodzakelijk goederen.

Tijdens de oefening, die in Slovenië werd georganiseerd in de vorm van een table-top, hebben onze vertegenwoordigers op gedetailleerde wijze aangetoond hoe de FRUB-capaciteiten van de Belgische Civiele Bescherming in lijn lagen met de European Civil Protection Pool (voorheen bekend als de voluntary pool). In deze reserve worden de middelen van 33 deelnemende staten samengebracht, die klaar staan om snel in een rampgebied te worden ingezet wanneer er een ramp plaatsvindt en er een verzoek om hulp via het Europees mechanisme voor civiele bescherming wordt ontvangen.

Bij zijn terugkeer uit Slovenië gaf kapitein Bastian Ruys ons zijn eerste indruk weer van de oefening waaraan hij had deelgenomen: "Ik onthoud van deze oefening hoe enthousiast alle deelnemende teams waren om hun opdracht met succes uit te voeren. En hoewel elk team zijn eigen manier van werken heeft, maken dit soort ontmoetingen het mogelijk om van andere teams te leren en een gemeenschappelijke methode uit te bouwen om doeltreffend te interveniëren.  Een dergelijke oefening zou zonder de steun van de Europese Commissie niet mogelijk zijn en kan worden beschouwd als de best mogelijke opleiding om het hoofd te bieden aan grootschalige rampen."

De derde en laatste stap naar de Europese certificering van de FRUB-module van de Civiele Bescherming zal eind april in Servië plaatsvinden. De volledige module, bestaande uit 6 boten en 32​​ personen, zal daar worden ingezet bij een grootschalige oefening. Tijdens deze oefening zullen Europese deskundigen definitief beoordelen of onze FRUB-capaciteiten voldoen aan de hoogste internationale normen en in staat zijn om op geïntegreerde wijze samen te werken met de lokale overheden, andere Europese teams en internationale coördinatiestructuren bij een interventie in het buitenland. Bij een positieve evaluatie zal de FRUB-module van de Belgische Civiele Bescherming worden erkend als een kwalitatief hoogstaand interventieteam dat kan worden ingezet om noodhulp te verlenen op verzoek van een land dat door ernstige overstromingen is getroffen.

België zal, door zijn FRUB-module te integreren in het Europees mechanisme voor civiele bescherming, zijn capaciteiten voor dringende hulpverlening versterken en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese solidariteit wanneer andere landen door rampen worden getroffen. Deze solidariteit van Europese organisaties voor civiele bescherming vormt immers een belangrijke pijler van ons veiligheidsbeleid. Zij garandeert ons en andere Europese landen dat we altijd kunnen rekenen op voldoende en kwalitatief hoogstaande noodhulp, zelfs bij de ernstigste crisis.

Nutige links:

Contact

Thomas Biebauw
02 488 51 10 02
0471 50 06 94
email