Nieuws

 

Op 5 december 2019 zijn de jaarlijkse E-gov Awards uitgereikt. Deze belonen overheidsdiensten die belangrijke e-gov-projecten gerealiseerd hebben. De digitalisering van de burgerlijke stand, een project waar de algemene directie Instellingen en Bevolking een grote rol in speelde, kaapte de hoofdprijs weg en won ook in de categorie “rendabiliteit”. BE-Alert, het alarmeringssysteem dat ontwikkeld werd binnen het Nationaal Crisiscentrum, kwam als winnaar uit de bus in de categorie “zin voor samenwerking”.

 

Op 5 december 2019 werden de jaarlijkse E-Gov awards uitgereikt. Deze jaarlijkse uitreiking beloont overheidsdiensten die belangrijke e-gov-projecten realiseerden. BE-Alert werd genomineerd in de categorie ‘zin voor samenwerking’ en kwam als winnaar uit de bus.

Op 2 en 3 december vond de tweede informele Europese werkgroep Passenger Name Record (PNR) plaats in Brussel. Sinds september 2019 is België voorzitter van deze werkgroep.

Dinsdag 26 november 2019 vond op het terrein van de Civiele Bescherming te Brasschaat de oefening Stayin’ Connected plaats. Er werd een terroristisch incident met biologische stoffen gesimuleerd in een fictieve buitenlandse context. De oefening was georganiseerd om de gespecialiseerde capaciteiten voor CBRNe incidenten (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair en explosieven) te trainen op bijzondere omstandigheden, alsook om de onderlinge informatie- en communicatiemogelijkheden te testen.

De eerste editie van de gezamenlijke hackathon van de federale overheidsdiensten Financiën en Binnenlandse Zaken kon op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober rekenen op 175 ingeschreven deelnemers. Zowel ambtenaren van beide FOD’s, externen van privébedrijven als academici zochten er in divers samengestelde teams naar oplossingen rond zes uitdagingen.

Voor onze FOD werkten ze rond drie thema’s:

Verkiezingen: hoe kunnen we het makkelijker maken voor mensen om te gaan stemmen?
Voetbalstadionverboden: hoe kunnen we mensen met een stadionverbod uit de voetbalstadions houden?
Natuurrampen: hoe kunnen we als burger, hulpdienst en overheid proactief inspelen op de natuurrampen van de 21ste eeuw?

Het Nationaal Crisiscentrum en de 112 zijn aanwezig op de EducDays van 21 tot 23 november !


Het Europees Migratienetwerk (EMN) verschaft actuele, objectieve en betrouwbare informatie over asiel en migratie. Het EMN bestaat uit nationale contactpunten in elke Lidstaat, en wordt gecoördineerd door de Europese Commissie. Het Belgisch contactpunt van het EMN bestaat uit personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, het federaal migratiecentrum Myria, en het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil.   

Kom naar de studiedag op 20 februari 2020 en ontdek de belangrijkste nieuwigheden van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019.

Pagina's