Zo stem je elektronisch (met Smartmatic)

Hoe elektronisch stemmen? (met Smartmatic)

De verschillende stappen die u als kiezer moet doen in een digitaal stembureau.

Bij het binnenkomen geeft u uw oproepingsbrief en uw identiteitskaart af aan de medewerkers van het stembureau.

De voorzitter activeert een stemkaart waarmee u uw stem kan uitbrengen op een stemcomputer.

Ga naar een stemhokje en steek de stemkaart in de stemcomputer in de richting van de pijl, tot aan de streep.

Volg de instructies op het scherm.

Breng uw stem uit.

Bij een vergissing kan u uw keuze annuleren door links onderaan te klikken op de “verwijder uw keuze knop” en opnieuw te stemmen.

Bevestig uw stem door rechts onderaan te drukken op “bevestig uw stem”.

Na het stemmen drukt de stemcomputer uw stembiljet.

Neem uw stembiljet uit de stemcomputer en kijk het na.

Vouw uw stembiljet met de gedrukte tekst naar binnen.

Neem de stemkaart uit de computer.

Verlaat het stemhokje.

Indien er iemand voor u nog zijn of haar stem aan het scannen is, dan wacht u aan de lijn die zich een meter voor de stembus bevindt, tot deze persoon klaar is.

Geef de stemkaart terug aan een lid van het stembureau.

Vouw uw stembiljet open en scan uw stembiljet.

Een signaal bevestigt dat uw stem gescand is.

Vouw uw stembiljet opnieuw met de tekst naar binnen en stop het in de stembus.

U ontvangt uw afgestempelde kiesbrief samen met uw identiteitskaart terug.

Hiermee heeft u aan uw stemplicht voldaan.

Alle info op www.verkiezingen.fgov.be.