Statistiekenverslag 2017 van de hulpverleningszones (19 december 2019)

Op 19 december 2019 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) het statistiekenverslag 2017 van de hulpverleningszones gepubliceerd. In totaal werden in 2017 563.809  interventies uitgevoerd.

De hulpverleningszones hebben 378.087 interventies uitgevoerd waarbij dringende geneeskundige hulp geboden is en 185.722 interventies uitgevoerd waarbij geen geneeskundige hulp geboden is.

Uit de cijfers blijkt dat 67,06% van alle interventies DGH-interventies zijn (dringende geneeskundige hulp).

Het  totale aantal interventies is gedaald met 22,7 %, voornamelijk omdat er minder wespennesten waren (in 2016 piekten dit soort interventies). Het aantal brandinterventies daarentegen steeg aanzienlijk ten opzichte van 2016 (+ 24,8%), en spijtig genoeg vielen er nog altijd 50 slachtoffers die overleden zijn.

Nieuw in dit rapport is ook dat we de cijfers van de agressiegevallen mee opnemen. Dit maatschappelijk fenomeen krijgt steeds meer aandacht en we willen deze cijfers dan ook ter beschikking stellen. Het gaat hier wel om het aantal gevallen dat gesignaleerd wordt door de brandweer en niet het aantal klachten bij de politiediensten.

Download statistiekenverslag 2017 van de hulpverleningszones in België

 

Contact

Thomas Biebauw
tel: 02 500 24 02
GSM 0471 50 06 94
email