Optreden tegenover risico’ i.v.m. de SEVESO-sites (10 juli 2019)

Veiligheid
Noodplanning

Een Seveso-onderneming is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt of transformeert (bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische vestigingen, chemische fabrieken, aardoliedepots, opslagplaatsen voor explosieve stoffen). «Seveso» verwijst naar een industrieel ongeval dat op 10 juli 1976 plaatsvond nabij de stad Seveso in Italië. Sinds deze ramp bepalen de Europese « Seveso »-richtlijnen de veiligheidsmaatregelen en preventieacties die getroffen moeten worden door en voor de betrokken ondernemingen.

Er zijn 394 Seveso-ondernemingen in Belgie.

Elke Seveso-onderneming is onderworpen aan een strikte reglementering en worden er regelmatig controles georganiseerd. Ondanks deze strikte veiligheidsmaatregelen kan een incident nooit uitgesloten worden.

Bedrijven moeten daarom over een ​​intern noodplan beschikken. Ook overheden en hulpdiensten stellen externe noodplannen op voor elk van deze locaties.

Deze plannen worden regelmatig getest. Zo wordt er minstens elke drie jaar een grootschalige oefening georganiseerd.

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) ondersteunt de Federale diensten van de Gouverneurs bij het opstellen van hun plannen, helpt bij het organiseren van oefeningen te organiseren of schrijft handleidingen voor de betrokken bedrijven.

Daarnaast is het NCCN ook lid van de Samenwerkingscommissie Seveso-Helsinki. Deze commissie brengt de verschillende federale en regionale overheden bij elkaar, die zich bezighouden met de toepassing van de regels die door de Europese Unie zijn vastgelegd.

Wat moet u doen in geval van een chemisch ongeval?

Er zijn drie adviezen voor een goede bescherming: ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen, sluit ramen en deuren, blijf op de hoogte via de (traditionele en sociale) media.

Schrijf je nu in op BE-Alert en word verwittigd bij een noodsituatie! www.be-alert.be(externe link)

Ken jij Sevesobedrijven in jouw buurt? En weet jij wat te doen voor tijden en na een chemisch ongeval? Kijk voor meer informatie op www.seveso.be/nl