Opleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) (11 april 2019)

In februari 2020 gaat een nieuwe postgraduaatsopleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen van start. De opleiding wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen en Campus Vesta.

Tijdens de opleiding leren de deelnemers om snel en gestructureerd advies te geven aan brandweeroversten, beleidsverantwoordelijken of bedrijfsmanagament bij incidenten met gevaarlijke stoffen en bij grote branden.

Het postgraduaat heeft volgende pedagogische doelstellingen:

  • Het bieden van een wetenschappelijke basis die toelaat om het gevaar in te schatten van actieve chemische stoffen, radioactieve stoffen en biologische agentia in uiteenlopende situaties;
  • Het aanleren van een veilige benadering van diverse soorten incidenten met hoger vermelde agentia bij zowel transport als opslag, waarbij de relevante aspecten van de van toepassing zijnde reglementering bekend zijn;
  • Het verwerven van adviesvaardigheden en communicatietechnieken van nut in crisissituaties.

De cursusinhoud bestaat uit 5 opleidingsonderdelen: Chemische, explosieve en radioactieve agentia, Toxische en biologische agentia, Incidentbeoordeling en repressie, Leren uit incidenten en Interventieadvies bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De opleiding bestaat uit 306 contacturen en 34 studiepunten.

Lessen

De lessen worden in regel op vrijdag georganiseerd, tenzij docenten of bezoeklocaties het anders vereisen. De lessen lopen van februari 2020 tot juni 2021 en gaan door op de Universiteit Antwerpen, Campus Vesta en relevante praktijklocaties.

Ingangstest en motivatiegesprek

Alle potentiële deelnemers dienen een verplichte ingangstest en motivatiegesprek af te leggen. De ingangstest betreft een toetsing van de algemene chemiekennis op niveau bachelor. Het motivatiegesprek gaat de betrokkenheid van de kandidaat na met betrekking tot gevaarlijke stoffen en incidentbestrijding.
De intake vindt plaats op zaterdag 14 september 2019 om 9u op Campus Vesta.

Informatie en inschrijven

Informatie en inschrijvingsdocumenten kunnen bekomen worden via Chris Van den broeck van Campus Vesta. Er vindt een vrijblijvende informatiesessie plaats op maandag 17 juni 2019 om 19 uur op Campus Vesta (Oostmalsesteenweg 75, Ranst).

De uiterste inschrijvingsdatum is 31 oktober 2019. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden en meer informatie op deze webpagina van Universiteit Antwerpen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 8000 euro. Voor medewerkers van brandweer en Civiele Bescherming subsidieert het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de opleiding zodat de kost voor de werkgever beperkt wordt tot 2000 euro.

Contact

Thomas Biebauw
tel: 02 500 24 02
GSM 0471 50 06 94
email

photo véhicule CSD