Nieuwe dienst van het Crisiscentrum analyseert 4,7 miljoen passagiersgegevens (17 augustus 2018)

Belgian Passenger Information Unit (BelPIU) is een nieuwe directie binnen het Crisiscentrum die instaat voor het verzamelen, opslaan en verwerken van passagiersgegevens in het kader van de strijd tegen terrorisme en ernstige criminaliteit. Met de oprichting van BeLPIU is België een van de eerste landen die de Europese PNR-richtlijn (Passenger Name Record) operationaliseert.

Op BelPIU van het Crisiscentrum werken vier diensten op een zeer intense manier samen:

  • de federale politie;
  • de Veiligheid van de Staat;
  • de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid;
  • de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Momenteel ontvangt het Crisiscentrum de passagiersgegevens van 13 vliegtuigmaatschappijen, dit komt overeen met 33% van alle vertrekkende of toekomende passagiers on ons land. Tegen eind 2019 zullen alle vliegtuigmaatschappijen zijn aangesloten. Tevens zullen ook de internationale trein- en busmaatschappijen worden aangesloten.

Van 1 april tot half augustus werden de gegevens van 4,7 miljoen passagiers gecontroleerd. Dit leverde in totaal 834 "hits" op met de politionele databank. In alle gevallen ging het om zware criminaliteit: parentale ontvoering, mensensmokkel, terrorisme, zware diefstal…

Een "hit" kan gevolgd worden door verschillende soort acties van de betrokken diensten: controle van de betrokkenen op de luchthaven, discrete controle, verrijking van de databank. Deze verrijkt databaken kunnen zeer waardevol voor de verschillende diensten in toekomstig onderzoek naar zware georganiseerde criminaliteit en terrorisme.  

Contact

0471 76 37 04 (pers NL)
0471 76 36 88 (pers FR)

Photo contrôle passeports aéroport @Jeff Greenberg