Nieuwe bevoegdheden en voorwaarden voor gemeenschapswachten (12 september 2018)

Gemeenschapswachten kunnen dankzij de wet diverse bepalingen Binnenlandse Zaken van 15 juli 2018 voortaan bijkomende GAS-overtredingen vaststellen: de zogenaamde gemengde inbreuken. En voor ze aan hun opleiding kunnen beginnen, moeten ze ook aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden inzake aanwerving en het slagen voor de opleiding zijn opgenomen in de wijziging van 30 juli 2018 aan de wet gemeenschapswachten.

De voorwaarden inzake aanwerving en het slagen voor de opleiding

De kandidaat-gemeenschapswachten zullen voortaan een psychotechnische proef moeten afleggen om na te gaan of zij voldoen aan het gewenste profiel voor de functie. Het selectiebureau van de overheid, Selor, staat in voor die proeven. Het slagen voor de opleiding tot gemeenschapswacht zal voortaan verbonden worden aan de voorwaarde te slagen voor de testen, zoals reeds werd vereist voor de gemeenschapswacht-vaststellers.

De vaststelling van de zogenaamde "gemengde" inbreuken

De gemeenschapswacht-vaststellers zullen voortaan ook de inbreuken op de gemeentelijke reglementen en verordeningen kunnen vaststellen voor zover het gaat om inbreuken die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties of inbreuken zoals bedoeld in artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Een voorbeeld daarvan zijn de "gemengde" inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren.

De uitbreiding van deze bevoegdheden is een hulpmiddel voor de prioritaire hoofdtaken van de Gemeenschapswachten, zoals opgesomd in artikel 3 van de wet van 2007.

Hun dagelijkse aanwezigheid op straat blijft immers de basis van de functie van Gemeenschapswacht.

App moet fraude met parkeerkaarten tegengaan

Om parkeerfraude op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn aan personen met een handicap tegen te gaan, gaf de staatssecretaris voor Personen met een Handicap  de opdracht om een app te ontwikkelen. Vandaag zijn ongeveer 250.000 vervallen parkeerkaarten in omloop, zonder dat dit gecontroleerd kan worden. Met deze app komt daar verandering in: vanaf nu kunnen de politiediensten en de gemeenschapswachten heel gemakkelijk de geldigheid van een parkeerkaart nakijken via de QR-code of de code op de parkeerkaart. Ongeldige kaarten kunnen onmiddellijk geïnd worden en fraudeurs mogen zich aan een fikse boete verwachten. Op deze manier kunnen parkeerplaatsen vrij blijven voor de mensen die daar ook echt recht op hebben.

In de eerste week van juli startte al een pilootproject in Antwerpen, Koekelberg en Namen. Er zijn al plannen voor een uitbreiding naar andere steden. De eerste bevindingen tonen immers de noodzaak sterk aan: in de eerste twee weken werd de app al meer dan 2000 keer gebruikt, en bleek bijna 1 op 5 gecontroleerde kaarten ongeldig. Bij ongeldigheid volgt een boete. Vandaag is dit een overtreding van de tweede graad met een kostprijs van 116 euro.

Contact