Minister van Binnenlandse Zaken brengt een bezoek aan het Nationaal Crisiscentrum (16 oktober 2020)

De minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden, heeft op 16 oktober een eerste bezoek gebracht aan het Nationaal Crisiscentrum

Ze heeft kennis gemaakt met de permanentie en had een verkennend werkoverleg met onze directeur-generaal, Bart Raeymaekers.
Tijdens het werkoverleg werden lopende dossiers zoals het COVID-19 crisisbeheer, de voorbereiding op Brexit No Deal en prioritaire toekomstprojecten, zoals extra aanwervingen en verdere digitalisering, besproken.

Contact

Pers NL

0471 763 704