KCCE partner in Europees HyResponder project (24 januari 2020)

Op 21 en 22 januari 2020 vond in Belfast (Ulster) de Kick-off meeting plaats van het Europese HyResponder project.

Het doel van dit project, dat over drie jaar loopt, is het ontwikkelen van een duurzaam train-the-trainer programma voor ‘first responders’ rond waterstof.

Waterstof is een duurzame bron van energie, waarbij de verschillende mogelijke toepassingen door de Europese Unie ondersteund worden, in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering.

Het is in deze optiek dat het HyResponder project werd opgestart. Naast het uitwerken van operationele en virtuele training voor de brandweer, wordt ook gewerkt aan het opleiden van mastertrainers, het vertalen en ter beschikking stellen van lesmateriaal etc.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) is partner in dit project en zal naast bovenstaande opdrachten ook zorgen voor de uitrol van dit train-the-trainer programma in België.

Andere partners in het project komen uit de academische wereld (Ulster University, dat het project coördineert), uit de brandweerwereld (onder meer Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), International Association of fire and rescue services (CTIF), International Fire Academy (IFA)) en uit de industrie (onder meer Air Liquide).

Meer info

 

Contact

Thomas Biebauw
02 488 51 10
0471 50 06 94
email