Het luik ‘brandweer’ van de website www.civieleveiligheid.be is vernieuwd (16 april 2020)

De pagina ‘Hervorming‘ heeft plaats gemaakt voor de twee nieuwe pagina's ‘Zonewerking‘ en ‘Over het personeel‘.

Je vindt er alle bijgewerkte informatie over de organisatie van de 34 hulpverleningszones en het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel van deze zones. Aangezien de dienst Brandpreventie sinds kort onder de Algemene Directie Civiele Veiligheid valt, werd er een nieuwe pagina over ’Brandpreventie’ aangemaakt.

Alle informatie die op de pagina “Hervorming“stond is bijgewerkt en uitgebreid. Deze informatie kan voortaan worden geraadpleegd op twee aparte pagina's, waarbij de ene zich voornamelijk richt op de beheerders van de hulpverleningszones en de andere op de beroeps- en vrijwillige brandweerlieden die in deze zones werken:

  • De hulpverleningszones zijn bovenlokale autoriteiten met een eigen organisatie. Op de pagina ‘Zonewerking‘ staan er een reeks adviezen, richtlijnen en andere bepalingen die de zones kunnen helpen bij de regelgeving die op hen van toepassing is. Er komen verschillende punten aan bod, waaronder:  de activiteiten van de zoneraden en -colleges, het uitwerken van het meerjarenplan, de financiering van de zones, enz. De werkzaamheden van de begeleidingscommissie van de hervorming van de Civiele Veiligheid worden ook besproken in een rubriek.
  • De hulpverleningszones fungeren ook als werkgevers van hun personeel. Om het operationele personeel van de zones te helpen hun weg te vinden in hun administratief en geldelijk statuut, bevat de pagina ‘Over het personeel’ onder meer een reeks FAQ's. De FAQ 'administratief statuut' wordt hierna in een nieuwe vorm voorgesteld om het lezen en het begrijpen van de bepalingen van het statuut te vergemakkelijken. Elk boek van het statuut vormt een aparte FAQ. De boeken-FAQ's worden beetje bij beetje gepubliceerd naarmate ze geüpdatet worden. Naast deze informatie staan er op deze pagina nog andere rubrieken die gewijd zijn aan verschillende aspecten van het beroep van brandweerman, zoals bijvoorbeeld de opleidingen, de verloven en afwezigheden, of de arbeidstijd. Er is ook een rubriek gewijd aan de ambulanciers.

De nieuwe pagina ‘Brandpreventie‘ bevat veel informatie verdeeld in twee grote blokken:

  • De algemene verplichtingen met betrekking tot brandpreventie in gebouwen en de afwijkingen daarop.
  • Het sensibilisteren van burgers zodat zij hun leefomgeving veiliger kunnen maken door zich tegen brandrisico's te beschermen. 

Je vindt er dus niet alleen een overzicht van de federale regelgeving inzake brandpreventie, maar ook:

  • De procedure voor het aanvragen van een afwijking van de basisnormen inzake brandveiligheid, alsook een FAQ over dit onderwerp en standaardoplossingen voor frequent ingediende aanvragen.
  • Adviezen over waar je het best rookmelders kan installeren, hoe je een evacuatieplan voor je woning kan opstellen, de veiligheid in je keuken, enz.
  • Folders, fiches en andere documenten, die ook tijdens de laatste '14-daagse van de Veiligheid' in september 2019 werden uitgedeeld.

Ontdek snel de nieuwe pagina ‘Brandweer’!

Ontdek Civiele Veiligheid op Twitter

Ontdek Civiele Bescherming op Facebook

Ontdek de operatoren 112 op Facebook

Ontdek de brandweer op Facebook

 

Contact

Jan De Saedeleer
Tel: 02 488 51 70

brandpreventie@ibz.fgov.be