Hack4Gov: Eerste hackathon van Binnenlandse Zaken een succes (19 november 2019)

De eerste editie van de gezamenlijke hackathon van de federale overheidsdiensten Financiën en Binnenlandse Zaken kon op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober rekenen op 175 ingeschreven deelnemers. Zowel ambtenaren van beide FOD’s, externen van privébedrijven als academici zochten er in divers samengestelde teams naar oplossingen rond zes uitdagingen.

Voor onze FOD werkten ze rond drie thema’s:

Verkiezingen: hoe kunnen we het makkelijker maken voor mensen om te gaan stemmen?
Voetbalstadionverboden: hoe kunnen we mensen met een stadionverbod uit de voetbalstadions houden?
Natuurrampen: hoe kunnen we als burger, hulpdienst en overheid proactief inspelen op de natuurrampen van de 21ste eeuw?

De deelnemers gingen de uitdaging aan met de steun van meer dan 50 coaches. Na twee dagen werken aan creatieve oplossingen, mochten per thema twee uitverkoren teams hun pitch – zeg maar gebalde presentatie – voorstellen aan de andere aanwezigen. Daarna ging de jury over tot het bekendmaken van de winnende teams en het uitreiken van de prijzen.

Feeststemming op Hack4Gov: de winnaars

In de categorie “verkiezingen” ging het team met de welluidende naam “Feeststemming” met de hoofdprijs aan de haal. In hun oplossing streven zij ernaar om iedere burger blij en vrij naar het stembureau te krijgen. Ze gaan er daarbij van uit dat de burger niet langer verplicht in een bepaald bureau in een bepaalde gemeente moet stemmen, maar dit kan doen waar en wanneer het hem past.

Het team IDTS NSX haalde het in de categorie “stadionverboden”. Zij werkten een omvattende oplossing uit met aandacht voor ticketcontrole, communicatie tussen alle bevoegde actoren en dienstverlening naar de supporters en de clubs toe.

Bij het thema “natuurrampen” kwam Resilience4citizens als winnaar uit de bus. Zij kwamen op de proppen met een slimme software die verschillende databronnen analyseert. Op basis daarvan kunnen via BE-Alert nauwkeurige meldingen uitgestuurd worden naar individuele huishoudens naargelang hun risicoprofiel.

Uiteindelijk ging de hoogste eer bij de projecten van Binnenlandse Zaken naar het team dat de feeststemming in de verkiezingen wil brengen.

Meer informatie

De website van Hack4Gov.

Wil je graag de pitch van de 12 beste teams van de FOD’s Binnenlandse Zaken en Financiën zien? Bekijk dan de Hack4Gov closing ceremony via YouTube.

Contact

Nederlandstalige informatie

02 500 20 65 - 02 500 20 50
Fax: 02 500 20 39