FOD Binnenlandse Zaken succesvol op E-gov Awards (05 december 2019)

Op 5 december 2019 zijn de jaarlijkse E-gov Awards uitgereikt. Deze belonen overheidsdiensten die belangrijke e-gov-projecten gerealiseerd hebben. De digitalisering van de burgerlijke stand, een project waar de algemene directie Instellingen en Bevolking een grote rol in speelde, kaapte de hoofdprijs weg en won ook in de categorie “rendabiliteit”. BE-Alert, het alarmeringssysteem dat ontwikkeld werd binnen het Nationaal Crisiscentrum, kwam als winnaar uit de bus in de categorie “zin voor samenwerking”.

De digitalisering van de burgerlijke stand kreeg de prijs voor het beste e-gov-project van 2019. Ook in de categorie “rendabiliteit” was dit project de winnaar. Het gaat om een gedeelde eer want zowel de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken, de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, verschillende private partners  en de gemeenten en hun vertegenwoordigers droegen bij tot het succes van het project.

Voortaan worden akten van de burgerlijke stand digitaal aangemaakt in alle 581 Belgische gemeenten en 102 consulaire posten alsook digitaal bijgehouden in de nieuwe centrale databank DABS, die is ondergebracht in het Rijksregister. Daarmee zijn papieren akten voorgoed verleden tijd.

BE-Alert wist de jury te overtuigen in de categorie “zin voor samenwerking”. Dit ligt in lijn met de multidisciplinaire, interdepartementale en interregionale aanpak van risico’s en noodsituaties binnen onze samenleving.

Zo is er vanaf de start van BE-Alert nauw samengewerkt met lokale overheden, de verschillende disciplines binnen het crisisbeheer en de technische partners om strategieën, behoeften en operationele tools op elkaar af te stemmen. Daarnaast is er sinds het begin voor de verzending van Alert-SMS (een BE-Alert bericht dat verzonden wordt op basis van de fysieke aanwezigheid in een bepaalde zone) samengewerkt met de grote Belgische mobiele netwerkoperatoren. Tot slot wordt heel hard gewerkt aan een lokale en directe alarmering via nieuwe kanalen, zoals digitale borden langs de weg.

Contact

Nederlandstalige informatie

02 500 20 65 - 02 500 20 50
Fax: 02 500 20 39