Fiscale vrijstelling tot 6.120 euro voor vrijwilligers van hulpverleningszones en van Civiele Bescherming (21 februari 2019)

Donderdag 14 februari 2019 heeft het Parlement een wetsvoorstel goedgekeurd dat om de toelage die aan de vrijwilligers van de hulpverleningszones en van de Civiele Bescherming wordt toegekend, fiscaal vrij te stellen tot 6.000 euro.

Deze nieuwe bepaling is van toepassing op de toelagen die vanaf 1 januari 2019 zijn betaald of toegewezen.

Tot nu toe hadden vrijwillige brandweermannen, vrijwillige ambulanciers en vrijwilligers van de Civiele Bescherming die een andere beroepsactiviteit als hoofdberoep uitoefenen, recht op een bezoldiging die fiscaal vrijgesteld was tot 4.460 euro.

De wetgever heeft de fiscale vrijstelling voor de vrijwilligers van de hulpverleningszones en van de Civiele Bescherming via een wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelasting, naar 6.120 euro opgetrokken. Dit is hetzelfde bedrag dat loontrekkenden, zelfstandigen of gepensioneerden mogen bijverdienen als zij bijklussen voor verenigingswerk, voor occasionele diensten tussen burgers of als zij actief zijn in de deeleconomie via een erkend platform.

In de hulpverleningszones werken meer dan 12.000 vrijwilligers de Civiele Bescherming werken er ongeveer 300 vrijwilligers.

Contact

Thomas Biebauw
tel: 02 500 24 02
GSM 0471 50 06 94
email