Een koninklijk bezoek aan het Nationaal Crisiscentrum, de plaats van de transversale coördinatie van de Belgische overheden in de strijd tegen COVID-19 (04 juni 2020)

Zijne Majesteit Koning Filip heeft op donderdag 4 juni een bezoek gebracht aan het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) om dit uitzonderlijk crisisbeheer beter te begrijpen. Hij heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om de medewerkers van het NCCN te bedanken die mee de coördinatie tussen talrijke partners faciliteren.

Een opdracht in crisistijd: ten dienste van iedereen

Deze coronapandemie is in heel wat opzichten uitzonderlijk. Onze maatschappij, die in het verleden al met andere drama's werd geconfronteerd, beleeft nu voor het eerst weken met strengere maatregelen, waarbij een nooit eerder gekende solidariteit werd vastgesteld.

Sinds 12 maart zorgen tientallen medewerkers bij het NCCN ervoor dat de crisiscellen die voor deze federale fase werden geactiveerd, 24 uur op 24, 7 dagen op 7 worden ondersteund. Gelet op de ongeziene gevolgen voor de gezondheid en de maatschappij, is de opdracht van het NCCN zich in te zetten voor de burgers en de federale, regionale en lokale overheden. Door middel van een actieve waakzaamheid en als informatiekruispunt voor iedereen, faciliteert het NCCN de samenwerking tussen alle betrokken actoren die als gemeenschappelijke doelstelling hebben: levens beschermen en redden.

Of het nu om COVID-19 of de aanslagen van 22 maart 2016 gaat, de dreigingen en de crisissen van onze maatschappij vinden steeds meer plaats binnen een globale context. Het NCCN maakt sinds twee jaar een evolutie door en blijft zich aanpassen aan de nieuwe risico's van de 21ste eeuw om te voldoen aan de vitale behoeften van zijn unieke en noodzakelijke opdrachten tijdens een crisis, zoals deze pandemie helaas laat zien.

Een transversale coördinatie voor een (inter)nationale crisis

Binnen het ecosysteem van de veiligheid in de brede zin van het woord - safety & security - speelt het NCCN een unieke rol in België, ten voordele van zijn partners:  het is de plaats van multidisciplinaire en interdepartementale, interregionale en internationale coördinatie. In de strijd tegen COVID-19 draagt het NCCN bij aan het gezamenlijk crisisbeheer van de overheden. Al meer dan tien weken is een transversale coördinatie noodzakelijk om samen op te treden tegen het coronavirus en de gevolgen ervan.

Dit horizontale en transdisciplinaire risico- en crisisbeheer is het positieve initiatief dat het Nationaal Crisiscentrum al enkele jaren nastreeft wat de risicocyclus betreft. Dankzij deze aanpak kon iedereen nuttige informatie uitwisselen, had iedereen eenzelfde beeld van de pandemie en kon iedereen samen de versterkte maatregelen genomen door de uitgebreide Nationale Veiligheidsraad in de praktijk omzetten.

Stabiliteit te midden van de crisis, drijvende kracht voor weerbaarheid in de toekomst

Als overheidsinstantie en samen met zijn gelijken heeft het Nationaal Crisiscentrum van bij het begin van de federale fase voor stabiliteit gezorgd dankzij de organisatie die het NCCN voorzien heeft voor dit soort van uitzonderlijke situaties. De politieke overheden kunnen al bijna drie maanden rekenen op zijn solide expertise.

Het bevorderen en versterken van de weerbaarheid van de overheden, bedrijven en burgers als verantwoordelijken voor hun gezondheid, dat zijn de uitdagingen die het NCCN en zijn partners nu te wachten staan. Om te anticiperen op een mogelijke tweede golf van de pandemie en om de gevolgen ervan maximaal te beperken, mogen we al onze inspanningen niet laten verslappen. Het identificeren en analyseren van de risico's, het voorspellen van en het anticiperen op de komende situaties, dat zijn de opdrachten van de medewerkers van het NCCN voor de komende weken. Samen kunnen we dit!

Contact

Pers NL

0471 763 704