Civiele Bescherming, een belangrijke speler in de communicatie bij een bioterroristische aanslag (21 juni 2018)

Op 19-20 juni 2018 vindt er in de militaire kazerne te Peutie de internationale BIO-GARDEN oefening omtrent bioterroristische dreiging plaats. Als belangrijke speler heeft de Civiele Bescherming zijn gespecialiseerde middelen voorgesteld in aanwezigheid van de ministers van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Defensie en van de Europees Commissaris voor Veiligheidsunie verantwoordelijk voor de bestrijding van terrorisme en criminaliteit.

Klik op de afbeelding om de reportage te bekijken

De internationale oefening BIO-GARDEN zal alle veilige procedures tonen, gaande van het onderzoek van het clandestiene laboratorium tot de identificatie van biologische pathogenen ter plaatste met een speciale focus op een snelle audiovisuele communicatie tussen alle betrokkenen op het veld.  De rol van de 15 betrokken specialisten van de Civiele bescherming die deelemen heeft een tweeledige rol:

1. Verzekeren van de informatieuitwisseling tussen de intervenanten

In een centrale positie tussen alle actoren zet de Civiele Bescherming haar gespecialiseerde middelen in: de commandobus en het Technical Assistance Support Team (TAST).
De bus CB-OPS van de Civiele Bescherming is een multidisciplinaire commandopost en fungeert als verzamelpunt van de verantwoordelijken van de disciplines op het terrein (Politie, Defensie en Civiele Bescherming).  Op basis van informatie die door hun interventieteams wordt gedeeld, kunnen deze verantwoordelijken hen snel vanop afstand leiden en de uitwisseling van cruciale informatie verzekeren, zowel op het terrein als met de overheden die aanwezig zijn in het Crisiscentrum.  Zij communiceren ook met de wetenschappers van de analyselaboratoria B-LiFE en MBLC, die uitgerust zijn met radio's en camera's die zijn vastgehecht aan hun beschermpakken.  De commandobus is uitgerust met internet- en satelliettoegang en systemen voor audiovisuele communicatie en informatiedeling. Het gespecialiseerde TAST-personeel van de Civiele Bescherming is in staat om de verzameling, doorstroming en overzending van de informatie tussen alle actoren in real time te beheren, zodat een snelle besluitvorming en coördinatie van de operaties wordt gefaciliteerd. Hun rol is eveneens van groot belang voor de ontvangst en verspreiding van de resultaten van de analyses uitgevoerd door de laboratoria.

2. Beveiligen van de interventie in besmette omgeving

In een besmette omgeving treedt de politie uitsluitend op samen met de Civiele Bescherming, die als taak heeft om de plaats te beveiligen. Bij de ontdekking van het clandestien laboratorium vermoedt de politie de aanmaak van biologische ziekteverwekkers. De Forensic incident commander (FIC) moet eerst de site verkennen om de elementen te identificeren die prioritair geanalyseerd moeten worden en om de interventieverantwoordelijken te briefen die in de commandobus verzameld zijn. De technische en wetenschappelijke politie moet deze elementen vervolgens verwijderen (telefoon, beschermingshandschoenen, maar ook DNA-sporen, vingerafdrukken,...).  Voordat deze politiedienst de mogelijk besmette site betreed, doen zij beroep op het gespecialiseerde personeel van de Civiele Bescherming om metingen te verrichten. Deze metingen maken het niet alleen mogelijk om de aard en de omvang van het biologisch risico in te schatten, maar ook om een idee te krijgen van de individuele beschermpakken die nodig zijn voor de intervenanten en van het niveau van beschermingsmaatregelen die dringend moeten worden genomen om de bevolking te beschermen. Vervolgens sturen zij deze eerste metingen naar een laboratorium dat deze verder zal onderzoeken. Het mobiele laboratorium van de Civiele Bescherming, gepresenteerd door zes experts in een statische demonstratie tijdens de oefening, zou dan een bijkomend gespecialiseerd hulpmiddel zijn voor een verdere analyse op het terrein om de beveiligingsmaatregelen die snel genomen moeten worden te verfijnen. 

De Bio-garden oefening

Deze oefening heeft plaats in het kader van het Horizon 2020 e-NOTICE project van de Europese Commissie en het B-LiFE project dat ondersteund wordt door het Europees Ruimtevaartagentschap. Het doel van het e-NOTICE project is het opzetten van een pan-Europees netwerk van civiel-militaire opleidingscentra voor de chemische, biologische, radiologische en nucleaire risico's (CBRN). Het B-LiFE project beoogt de integratie van nieuwe land en satellietcommunicatietechnologieën in een ontplooibaar biologisch laboratorium. De oefening is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Federale Overheidsdiensten van Binnenlandse Zaken, Defensie en Volksgezondheid, en een aantal Belgische en Europese KMO’s. Ze is gericht op het beter voorbereiden van “first responders” die tussenkomen in geval van een bioterroristische aanslag.
De deelnemers zijn: het federaal crisiscentrum en zijn nieuw CBRN Expertise en Coordinatie Center, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, de Federale Wetenschappelijke en Technische politie, de Civiele Bescherming, een militair staalname team en twee mobiele biologische laboratoria: het Belgische “Biological Light Fieldable Laboratory for Emergencies” (B-LiFE) en het “Mobile Biology Laboratory Complex” (MBLC) van de Hongaarse defensie.

Contact

Thomas Biebauw
02 500 24 02
0471 50 06 94
email

Photo exercice bioterroriste