CBRNe expertisecentrum wint zilver op de Publica awards 2019 (21 juni 2019)

Het CBRNe expertisecentrum werd beloond met een medaille op de Publica awards 2019 in de categorie Safety en Security.

België werd in het verleden geconfronteerd met reële noodsituaties bvb. door vrijkomen van chemische, biologische, radiologische of nucleaire substanties, desgevallend veroorzaakt door het gebruik van explosieven (CBRNe), die geleid hebben tot een coördinatie van acties of het nemen van maatregelen tot op het nationale niveau. De voorbereiding op dergelijke noodsituaties in België vindt plaats in het kader van de CBRNe noodplanregelingen die op diverse niveaus worden uitgewerkt.

Vanuit zijn verantwoordelijkheden inzake de multidisciplinaire coördinatie van noodplanning en crisisbeheer voor CBRNe risico’s die een impact kunnen hebben op nationaal niveau, staat het Crisiscentrum in voor de uitwerking van nationale CBRNe noodplannen zoals het “Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied” en het “CBRNe Noodplan Terro”.

Om de werkzaamheden van de verschillende diensten in het domein van CBRNe te harmoniseren is het CBRNe expertisecentrum opgericht in de schoot van het Nationaal Crisiscentrum. Het CBRNe-expertisecentrum is een multidisciplinair platform, waarbinnen operationele experten en experten van kenniscentra inzake CBRNe-aangelegenheden, op een geïntegreerde en intense wijze samenwerken.

Het CBRNe expertisecentrum werd beloond met een zilveren medaille op de Publica awards 2019 in de categorie Safety en Security.

Contact

Pers NL

0471 763 704