Bel 1722 bij storm of onweer als niemand in levensgevaar is (16 augustus 2018)

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) geeft voor vanavond en vannacht een waarschuwing code geel uit. De FOD Binnenlandse Zaken zal daarom in de loop van de vroege avond het nummer 1722 activeren. Belangrijk is om nogmaals te vermelden dat het nummer 1722 geen noodnummer is. Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers.

Het activeren van het nummer 1722 gebeurt preventief bij een aankondiging van storm of onweer maar houdt geen waardeoordeel in m.b.t. de ernst van de waarschuwing of de eventuele schade die deze zou kunnen veroorzaken. Het is niet omdat het nummer 1722 wordt geactiveerd, dat er steeds van moet uitgegaan worden dat er overal zwaar weer op komst is en/of dat er mogelijk veel schade kan zijn. Ook bij zeer lokale schade of overlast, die bij code geel kan optreden, wordt door burgers soms massaal gevraagd om een tussenkomst van de brandweer. Vandaar dat het nummer sedert een aantal maanden niet alleen bij code oranje van het KMI, maar ook bij code geel wordt geactiveerd. Als het nummer 1722 op dat moment niet actief is, belt men uiteraard in op het nummer 112 en is het risico reëel dat er niet tijdig hulp kan verleend aan iemand die het echt nodig heeft. En bij bijvoorbeeld een oproep voor hartfalen telt elke seconde.

Op termijn is het de bedoeling om van het nummer 1722 een permanent beschikbaar nummer te maken. Dan zal een activatie bij bepaalde weersvoorspellingen niet meer hoeven.

Geef voorrang aan mensen in levensgevaar

Het nummer 1722 heeft  de bedoeling om de burger weg te houden van de noodnummers wanneer er geen sprake is van een levensbedreigende of potentieel levensbedreigende situatie.

Voor de invoering van het nummer 1722 belden alle burgers tijdens of na de doortocht van een storm of een onweer (of na hevige regenval) massaal naar het nummer 112 waardoor zij die dringende medische hulp of dringend brandweerhulp nodig hadden, vaak zeer lang moesten wachten om een operator van de noodcentrale 112 aan de lijn te krijgen. In de provincie Oost-Vlaanderen heeft dit geleid tot de dood van een burger die tijdens een hevig onweer meermaals probeerde om de noodcentrale 112 te contacteren maar daar omwille van het groot aantal oproepen niet in slaagde.

Het nummer 1722 en de activatie daarvan heeft juist de bedoeling om dergelijke tragedies te voorkomen door vragen voor niet-dringende brandweerinterventies weg te leiden van de noodnummers.

Blijf geduldig aan de lijn

Alles wordt in het werk gesteld om de burger zo snel mogelijk verder te helpen maar men moet weten dat  de noodcentrales tijdens of na een storm of onweer veel meer oproepen dan normaal te verwerken krijgen. Tientallen burgers bellen tegelijk naar het nummer 1722 waardoor er onvermijdelijk wachtrijen ontstaan.

Het zijn de operatoren in de noodcentrales 112 die ook de oproepen naar 1722 behandelen omdat zij het best kunnen inschatten of een situatie die als niet-dringende gemeld wordt, toch een dringende interventie vereist. Zij behandelen de oproepen 112 en 1722 op gescheiden telefoonlijnen waardoor ze eerst de dringende oproepen naar 112 kunnen afhandelen. Dit kunnen oproepen zijn voor mensen die door een omgewaaide boom gekwetst in hun auto vastzitten, maar ook voor mensen met een hartaanval of wiens huis in brand staat. Blijf dus geduldig aan de lijn en bel desnoods later nog eens terug naar 1722. Bel in elk geval niet naar 112.

Als je tijdens de activatie van het nummer 1722 toch voor niet-dringende brandweerinterventies naar het noodnummer 112 belt, zal je hoe dan ook gevraagd worden om het nummer 1722 te bellen.

Levensbedreigende situaties moeten altijd prioritair afgehandeld kunnen worden.

Nadat je het nummer 1722 gebeld hebt, is het verder belangrijk om geduldig te wachten op de komst van de brandweer. Zij bekijken situatie per situatie en bepalen wie het eerst verder geholpen moet worden. Dit betekent dat je in sommige gevallen wat langer zal moeten wachten. Bel dus zeker niet terug naar 1722 om te informeren waar de brandweer blijft. Bel enkel terug als de situatie intussen opgelost is en er geen brandweerploeg meer langs moet komen.

Wat regel je zelf?

De brandweer helpt altijd eerst de mensen die in levensgevaar zijn. Tijdens of na een  storm of een onweer komen zij ook tussen als er gevaar is voor bewoners of voor derden, bijvoorbeeld als een grote boom een huis dreigt te vernielen. De brandweer is echter geen klusjes- of hersteldienst. Zij komen dus niet langs om je dakpannen goed te leggen, om je glazen koepel of terrasoverdekking te herstellen, om je dakgoot uit te kuisen of te herstellen, om een omgevallen boom of loshangende tak die op je eigen grond ligt in stukken te zagen en te verwijderen. Hiervoor moet je dus niet naar de brandweer bellen maar naar een gekwalificeerde professional.

Contact

Jan De Saedeleer
Tel: 02 488 51 70

brandpreventie@ibz.fgov.be

 

logo civiele veiligheid