Activiteitenverslag 2018 – een verbonden Crisiscentrum (05 maart 2019)

In 2018 waakte het Crisiscentrum opnieuw over de veiligheid, met o.a. de oprichting van 3 nieuwe diensten, de analyse van 67 risicoscenario's, de bescherming van 1.650 VIP's, de goedkeuring van 21 provinciale noodplannen, de registratie van 500.000 adressen in BE-Alert, het beheer van 2.780 (nood)situaties via ICMS en de analyse van 11 miljoen passagiersgegevens (24/7).

Voeling hebben met wat er gebeurt binnen onze huidige samenleving: globalisatie, digitalisering, complexiteit van de problemen rond veiligheid... Een structuur uitbouwen die rekening houdt met evoluties in de maatschappij. Versterken van de wisselwerkingen binnen het ecosysteem van de veiligheid. Het afgelopen jaar ging het Crisiscentrum  verbintenissen aan om een optimaal antwoord te kunnen bieden op de dagelijkse uitdagingen op het vlak van veiligheid, risico’s en crisissen in onze samenleving. 

In dit rapport ontdek je de acties, verwezenlijkingen en projecten van 2018 vanuit de invalshoek van de risicocyclus. Om een globale aanpak van de veiligheid te garanderen, treedt het Crisiscentrum op in elke fase van deze cyclus. Anticiperen om beter te beheren.     

Organiseren - Coördineren

Oprichting van 3 nieuwe diensten: om nieuwe risico’s beter te beheren, integreerden enkele essentiële partners zich binnen het Crisiscentrum.  Drie nieuwe diensten kwamen tot stand: het CBRNe-expertisecentrum, de Passagiersinformatie-eenheid (BelPIU) en de Internationale Crisisbeheerscel (ICC).

Identificeren – Analyseren

Analyse van 67 risicoscenario's: met de steun van een honderdtal experts, coördineerde het Crisiscentrum een grootschalige risicoanalyse. Samen namen ze 67 risicoscenario’s onder de loep die zich vervolgens rangschikten op basis van de waarschijnlijkheid en  de impact op mens, maatschappij, milieu en economie. Deze analyse is een eerste stap om de  zelfredzaamheid van onze samenleving verder te versterken en wordt op termijn geïntegreerd binnen http://risico-info.be(externe link).

Voorkomen – Beschermen

Bescherming van 1.650 VIP's: in 2018 het Crisiscentrum waakte over de veiligheid van 1.650 VIP's, tijdens 71 internationale vergaderingen en 1.101 evenementen op vlak van openbare orde. In het bijzonder voor de NAVO-top in juli vonden zo'n 50 voorbereidende vergaderingen plaats en was het multidisciplinaire coördinatiecomité meer dan 30 uur operationeel.

Verdeling van 643.399 doosjes jodiumtabletten: in het kader van een actualisatie van het nucleaire noodplan, lanceerde het Crisiscentrum een informatiecampagne ‘Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?’ in samenwerking met verschillende partners. De resultaten van deze informatiecampagne: 10.953 personen maakten een eigen noodplan voor hun familie op www.mijnnoodplan.be(externe link) , apothekers verdeelden 643.399 doosjes jodiumtabletten, in heel België werden 973.400 brochures verspreid, 105.355 unieke bezoekers bezochten de website http://nucleairrisico.be(externe link).

Anticiperen - Voorbereiden

21 provinciale plannen goedgekeurd: met het oog op de ondersteuning en een nauwe samenwerking met de lokale overheden keurde het Crisiscentrum 21 bijzondere provinciale nood- en interventieplannen goed, over uiteenlopende risico's zoals elektriciteit, terrorisme, het seveso-risico of de gevangenissen.

Toezien – Beheren

500.000 adressen in BE-Alert : in 18 maanden sloten 456 steden zich aan op BE-Alert (77%).  Ook zijn er 500.000 adressen geregistreerd op www.be-alert.be(externe link) . Al deze personen kunnen we rechtstreeks verwittigen bij een noodsituatie. Sinds 2017 werd BE-Alert al meer dan 45 keer ingezet bij o.a. een brand, stroomonderbreking, waterverontreiniging...

Analyse van 11 miljoen passagiersgegevens: BELPIU is er in 2018 in geslaagd om overeenkomsten te sluiten met 20 luchtvaartmaatschappijen die in België actief zijn, waardoor ze de gegevens van 35% van de passagiers die vanuit of naar ons land hebben gevlogen (ongeveer 11 miljoen passagiers) konden analyseren.

Evalueren – Ontwikkelen

2.780 situaties behandeld via ICMS: met 14.500 gebruikers, 905 noodplannen en 27.900 instellingen is het nationaal veiligheidsportaal ICMS een absolute noodzaak geworden in 2018. Via het platform werden 2.780 situaties behandeld, waaronder 1.387 tests, 472 oefeningen, 576 evenementen en 340 echte incidenten.

 

Ontdek al onze acties en verwezenlijkingen voor 2018 in ons activiteitenverslag 2018.

Download:  ra_2018_web_nl_highres.pdf

Contact

Pers NL

0471 763 704