75e verjaardag van de Slag om de Ardennen: de taken van het NCCN (19 december 2019)

Veiligheid

Op 16 december werd de 75e verjaardag van de Slag om de Ardennen herdacht met een plechtigheid aan het herdenkingsmonument in Bastogne.  Het Nationaal Crisiscentrum coördineerde de veiligheidsaspecten in samenwerking met andere diensten in België en Luxemburg.

Wat hebben we dan concreet gedaan?

  • Permanent informatie inwinnen van details over de samenstelling en verplaatsing van de delegaties.
  • Het analyseren en verifiëren van deze gegevens en de informatie snel en overzichtelijk doorgeven aan de diensten die instaan voor de uitvoering van de beschermings- en begeleidingsmaatregelen.
  • Het coördineren van de veiligheid van het evenement en de site, namelijk: sweepings, sluiten van doorgangen, toegangscontroles, bescherming in de diepte, preventie verstoring openbare orde, ... 
  • Het klaarmaken van de technologische instrumenten, waaronder de cartografie, ter ondersteuning van het crisisbeheer.
  • Het in real time opvolgen van het evenement via een coördinatievergadering en via de systemen GEOTOOL en ICMS.  

Dit evenement was een samenwerking met internationale, Europese, federale, provinciale en lokale instanties.